Новини

АРБС с обществена кампания за приемане на Закон за доброволчеството
20.07.2016 г.
„Регламентирайте Доброволко” е кампания на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която е насочена към Народните представители в 43-тото Народно събрание. До всеки народен представител бе изпратена брошура, изготвена от АРБС, която разказва историята на доброволеца Доброволко, който прави добро и помага на всички, които имат нужда от неговата подкрепа. Но в нормативната база, Доброволко почти не съществува, като изключим няколко параграфа в Закона за младежта. Последните дебати по темата в България бяха през 2013 година, когато в Народното събрание бе входиран втори проекто – закон за доброволческата дейност и от тогава до настоящия момент организациите, които работят с доброволци и самите доброволци очакват регламентиране на дейностите си.
„Доброволчеството е начин да помогнеш за осъществяването на дадена кауза. Въпрос на личен избор и разбиране за обществото е да прекарваш свободното си време в приятни за теб дейности и в замяна да получиш нови знания и опит. Доброволческата дейност все по-често се оказва училище, възможност за придобиване на квалификации и практически умения, които ще са ти полезни при започване на работа. Чрез доброволчески дейности имаш възможност да се развиваш и ти дават удовлетворението, че помагаш и даваш своя принос за положителната промяна. Запознаваш се с нови хора, имаш кауза за добро, в която инвестираш време, енергия и идеи. Доброволчеството е един нов начин на мислене и действия, които водят до удовлетворение и удохотворяване. Вярваме, че народните представители ще помогнат на Доброволко да продължи да помага и да създава една по-добра България” – споделя Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт”

Повече от 1 милион европейци участват активно в доброволчески дейности, живеят в знак на солидарност и показват различен подход за грижа за обществото. Проучване на Европейската комисия през 2011 г. показа, че 4 от всеки 5 европейци смятат, че дорбоволчеството е важна част от демократичния живот на Европа. Има широк спектър от понятия, определения и традиции относно доброволчеството. Но това, което е често срещано в цяла Европа е, че доброволчеството е процесът, в който хората се ангажират заедно в дейности, чрез които си помагат взаимно, в подкрепа на хората в нужда, в защита на околната среда, чрез кампании за правата на човека или за достоен живот.
Закон за доброволчеството е препоръчан и с резолюция на Европейския парламент. През 2016 година се навършват и 20 години от съществуването на програмата Европейска доброволческа служба, финансираща доброволческа дейност на младежи до 30 години. Доброволческите дейности са нормативно признати, разпознаваеми и ценени във всяко европейско общество и целта на „Асоциация за развитие на българския спорт” е и в България да се прилагат подобни добри практики, които са предпоставка за създаване на все повече отговорни и активни граждани. Освен че ще даде юридически дефиниции на думите "доброволческа организации", "доброволческа дейност" и "доброволец", такъв закон ще легитимира и отговорностите на доброволците и организациите, в които те извършват дейности, както и признаване на знания и умения, натрупани чрез доброволческа дейност.


Снимки на Доброволко: http://www.bulsport.bg/i.php/gallery_view.html?idid=11145