Новини

Първият българин - ментор към Младежки фонд на ООН
12.05.2015 г.
България бе избрана за първи път в лицето на Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” за участие в менторската програма към Младежки фонд на Организация на обединените нации (ООН).


Целта на програмата за младежко наставничество е да се увеличи капацитетът на младежките организации, финансирани от Младежкия фонд като им помогне в процеса на реализиране и администриране на 24-те проекта, които се финансират в различни точки на света.

Тези 24 младежки проекта са одобрени сред кандидатурите на над 8000 младежки организации от цял свят. Те са ръководени от млади хора и обхващат различни сектори - от технологии и селско стопанство до участие на младите в обществения и социален живот, образователни проекти и проекти за намаляване на бедността.

Програмата за наставничество се реализира за втора година, но за първи път с участие от България. Това е уникална възможност за експерти и консултанти да работят по най-добрите младежки проекти в световен мащаб, допринасяйки за развитието на младежката политика. Наставниците са изключителни личности от частния и неправителствен сектор, както и от академичните среди, които посвещават времето си в подкрепа на гореспоменатите проекти.

Менторите имат пряко въздействие върху значими проекти, които са приведени в съответствие с целите на ООН за развитие на политики в сферата на младежта.

Йоанна Дочевска, бе селектирана за ментор след проведен подбор на над 500 експерти от цял свят, състоящ се от няколко етапа, включващ селекция по документи, мотивационно писмо и интервю. Българският представител ще работи по проект, насърчаващ младежко лидерство и имащ за цел да осигури социалната интеграция и комуникация на младите хора в обществот. Проектът - „Salesian League Soccer to Three Bands” е на организация от Мексико „Развитието на младежта на Севера, А.С” и се фокусира върху разработване на социални комуникативни умения, работа в екип, уважение и солидарност сред младите хора чрез спортна дейност и неформално образование.

Профилите на всички ментори за 2015 година можете да откриете тук: Тук