Новини

АРБС ще вземе участие в Европейската седмица на младежта
01.05.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" ще се включи в Европейската седмица на младежта, която ще се проведе в периода 03 - 10 май 2015.

АРБС ще реализира две събития, които се организират във връзка с ЕСМ и имат за цел да популяризират сред младите хора инициативата, както и приоритетите на АРБС за здравословен начин на живот и доброволческа дейност.
Наименование на събитието: Здрави и активни
Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015
Място на реализация: Детски градини на територията на гр. София

Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания в детски градини на територията на гр. София, с основен фокус млади родители, обхващаща проблематиката на незаразните заболявания и активния начин на живот. Кампанията е насочена към повишаване на физическата активност и общото здраве, с акцент върху повишената трудоспособност при наличието на тези фактори. Реализира се съвместно от "Асоциация за развитие на български спорт" и " Асоциация на Българите Боледуващи от Астма"

Очакван брой участници: 500 души

Наименование на събитието: „Доброволчество за знания”
Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015
Място на реализация: Университети в гр. София

Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания пред университетите в гр. София за мотивиране към доброволчески дейности с цел натрупване на реални знания и умения. Кампанията е насочена към младежите, които са в процес на завършване на образованието си и могат да съчетават образователния процес с доброволчески дейности в желана от тях област. Реализира се от "Асоциация за развитие на български спорт" и има за основна цел повишаване на доброволческата култура.

Очакван брой участници: 1000 души

Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) ще се отбележи в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и ще включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+".

Организатор на инициативата в България е Центърът за развитие на човешките ресурси, а основни партньори са Министерство на младежта и спорта, бенефицентите по Програмите "Еразъм+" и Национална програма за младежта 2011-2015, Община Варна - Европейска младежка столица 2017 и Представителството на ЕК в България.

Темата на ЕСМ 2015 е "Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло". Тази тема подчертава колко е важно да се предостави възможност на младежите да се включат и да бъдат активни във всички аспекти на обществото.

Основна цел на Седмицата е да запознае младежите с възможностите, които ЕС им предоставя чрез Програма „Еразъм+“, както и чрез други свои инициативи за личностно и професионално развитие.

В България повече от 60 организации и институции ще участват в дейностите по Седмицата. Българските младежи, желаещи да се включат в планираните над 70 събития в цялата страна, могат да посетят сайта на Седмицата www.youthweek.eu, който съдържа календар с информация за всяко събитие.

ЦРЧР ще се включи в Европейската седмица на младежта с Дни на отворените врати и с участие в мащабно събитие на 9 май в Южния парк в София, където ще бъдат популяризирани инициативите на ЕС Европас и Еврогайдънс, координирани на национално ниво от ЦРЧР.
Следете фейсбук страницата на Седмицата в България, за да получавате ежедневна информация за събитията https://www.facebook.com/euyouthweekbulgaria2015

На 6-ти май в Брюксел комисар Наврасис ще бъде домакин на дебат на високо равнище, който ще се фокусира върху темите на ЕСМ 2015. Събитието ще приключи с церемония по връчването на награди на проекти, подкрепени от програмите "Младежта в действие" и "Еразъм+" във всички държави участващи в програмите.

Като част от "YO!Fest", организиран от Европейския младежки форум, на еспланадата пред сградата на Европейския парламент в Брюксел на 6-ти май Европейската комисия ще открие изложба, представяща всички номинирани за награда проекти.

Европейската комисия ще бъде и домакин на конференция в Брюксел, свързана с продължаващия структурен диалог на ЕС в областта на младежта.