Новини

АРБС с представител в Комисията за взаимодействие с НПО в Народното събрание
23.04.2015 г.
Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” бе избрана за представител в Обществения съвет на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“ към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Четиридесет и трето Народно събрание.
Комисията осъществява диалог и взаимодействие с представители на неправителствените организации, включително като провежда обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес; осъществява парламентарно и гражданско наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания; заключенията от обсъжданията се изпращат на водещите комисии. В компетенциите й са също така разглеждането на предложения за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петиции по чл. 45 от Конституцията. КВНОЖГ отговаря й за жалби, сигнали и предложения на гражданите.