Новини

Представители на АРБС взеха участие в дискусия за закон за доброволчеството
05.12.2014 г.
Един от основните приоритети, по които АРБС работи целенасочено е налагането на доброволческата култура в сферата на спорта. С редица проекти през последните години, Асоциацията се доказа като активен партньор на държавна и общинска власт и спортни организации в сферата на доброволческата дейност в спорта.
В тази връзка, представителите на АРБС Йоанна Дочевска и Константин Занков, взеха участие в среща - дискусия, организирана по повод 5 декември - Международния ден на доброволеца. В срещата, която се проведе в Народното събрание и е по инициатива на Калин Каменов - заместник-министър на младежта и спорта, участваха над 70 представители на неправителствени организации, депутати от различни политически партии и коалиции, членове на Парламентарната комисия по въпросите на децата,представители на медиите, Министерството на младежта и спорта.

Целта на срещата беше да се обсъди усъвършенстването на изготвения през 2012 г. от депутати Закон за доброволчеството, който да бъде приет възможно най-бързо от Народното събрание, за да регламентира доброволческата дейност в България.

По време на срещата, подкрепа за идеята да се изготви и приеме Закон за доброволчеството даде и председателят на 43-ото Народно събрание Цецка Цачева, която откри дискусията: „Със задоволство отбелязвам факта, че сте избрали именно Народното събрание като място за провеждането на тази среща на тема „Международен ден на доброволчеството – 5 декември”. Народното събрание по право заслужава да бъде територията, където тази тема да се дискутира и това е така не от днес, заяви при откриването на срещата Цецка Цачева. – В България имаме много добри примери, при които и през тази тежка година с редица природни бедствия, и не само, се показа, че този дух на солидарност, това усещане за съпричастност към проблемите на хората, изпаднали в беда, е кауза за всички вас, които сте тук."

Председателят на Народното събрание подчерта, че темата за доброволчеството е в уникален синхрон с европейските ценности и принципа на солидарността. По думите й, когато темата за доброволчеството представлява интерес за гражданското общество като цяло, тя трябва да намери и своето законодателно решение. Цека Цачева обясни, че в края на 41-ото Народно събрание е изработен проект на Закон за доброволчеството, но той не е обсъждан и гласуван от следващото 42-о Народно събрание, въпреки че неколкократно е имало предложения за включване в дневния ред.

Г-жа Цецка Цачева изрази надежда, че в резултат на тази дискусия, на мненията, които се чуват, предложенията в проектозакона ще бъдат усъвършенствани и още през пролетната сесия на това Народно събрание законопроектът за доброволчеството ще стане факт и ще бъде действащ закон.
Заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов каза в експозето си, че тази година природата ни е даде тежък урок, който се събира в една дума и тя е заедно, защото е важно, когато има проблеми, хората да бъдат обединени и да си помагат заедно. Според него в повечето страни от Европейския съюз има нормативна база за регламентиране на доброволчеството. „Много от вас, които тази година работиха на терен на място и помагаха в калта, видяха как благодарение на саможертвата на тези доброволци бяха спасени човешки животи и това не може да бъде съизмервано с нищо – нито с възнаграждение, нито със заплата или медал. Остава удовлетворението от факта, че си бил полезен и си помогнал на човек, заяви на срещата заместник-министър Калин Каменов. - Когато след месец - два има готов, обсъден и обществено приет Проектозакон за доброволчеството, той да бъде консенсусно приет от всички”.

Участниците в срещата изразиха мотивите си защо трябва да има Закон за доброволчеството, какви трябва да бъдат отговорностите на местните власти за обучението, оборудването на доброволците и координацията на тяхната дейност в момент на нужда по места. Те изразиха мнението, че ако има нормативна уредба, нейната функция би била много полезна в сферата на логистиката. Необходимо е също установяване на форми за валидиране на познанията и уменията, натрупани от доброволческа дейност.