Покана за партньорство към училища в рамките на проект YSFC
19.04.2019 г.
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития).

Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.


Проектът ще разработи методология за обучение, ориентирана към спорта в свободното време, с цел намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи (ученици в начални училища, учители по физическо възпитание). За тази цел ще бъдат разработени два вида учебни материали: разработване на учебни модули за запознаване с ценностите, които да се използват от учителите по физическо възпитание и за учениците в началното училище.

В тази връзка, ще се радваме, ако Вашата образователна институция подкрепи дейностите по проект Youth Sport Fair Chance, като:

1. Разпространите възпросниците по проекта сред учители по физическо възпитание и спорт и ученици:
Въпросник за учители по ФВС: https://s.surveyplanet.com/WwLCJPB2X
Въпросник за ученици: https://s.surveyplanet.com/vFXNle9L-x
Забележка: въпросниците са анонимни и резултатите ще бъдат използвани единствено за изследователски цели.

2. Подкрепите проекта и станете асоцииран партньор, който ще има възможност да се включи в образователни и спортни активности за учители по ФВС и ученици, които ще бъдат организирани в България, както и в планираното международно събитие (ако Инфографиката на Вашето училище бъде класирана в отворен онлайн конкурс) през Август 2020.
За да подкрепите проекта като асоцииран партньор, изпратете подписано споразумение на info@bulsport.bg. Споразумението е налично тук:
https://www.dropbox.com/s/xwj6ffgr6fowead/Memorandum_of_understanding_YSFC.docx?dl=0
Забележка: Споразумението няма финансови измерения.

Пълна информация за проект Youth Sport Fair Chance:https://www.bulsport.bg/YSFC.html

Проект Youth Sports Fair Chance е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.