Проект: Спортна дипломатическа академия

ТРЕТИ МОДУЛ НА #SPORTDIPLOMACYACADEMY СЕ ПРОВЕДЕ В РИЕКА
17.07.2021 г.
В периода 10-16 юли 2021г. в Риека, Хърватия се проведе третият модул по проект „Спортна Дипломатическа Академия“, който има за цел да събере 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. Първата среща на спортните дипломати след пандемията COVID-19 бе емоционално и дългоочаквано събитие, което успя да събере повече от 50 участници от първоначалната проектна група, които имат силно желание да продължат своя дипломатически път и да научат повече за темите на модулите: успешна вербална и невербална комуникация, както и комуникацията с публични власти, говорене пред публика и създаване на кампании, маркетинг в спорта, както и аспектите на спортната дипломация, свързани с предстоящите Олимпийски игри в Токио.

По време на модула спортните експерти обсъдиха и влиянието на COVID-19 върху спортния сектор, предизвикателствата, пред които сме изправени и възможностите за осигуряване на по-значимо място на спорта в политическата програма за възстановяването на света.

Третият модул на „Спортна Дипломатическа Академия“ бе фокусиран върху публично представяне и основните послания на експертите, присъединили се към спортните дипломати, бяха:
• „Не ограничавай мечтите си в спорта“ – Здравко Иванкович, началник на отдела за спорт и техническа култура на община Риека, по време на официалното откриване на Академията;
• „Устойчивостта е ключът при комуникацията с публичните власти“ – Лука Добрович, главен секретар, Спортна асоциация на Риека за хора с увреждания;
• „Спортът е една от основите на нашето общество и има широко обществено влияние и в този аспект – мощният инструмент на спортната дипломация също не може да бъде пренебрегнат. Европейската комисия категорично подкрепя развитието на европейския спортен сектор, разбирайки потенциала на спорта в нашите общности" – Огнян Златев, ръководител на представителството на Европейската комисия в Хърватия;
• „Комуникацията трябва да бъде печеливша ситуация, добавяща стойност към всички участници в този процес“ – Витомир Маричич, елитен спортист;
• „Първото впечатление е емоционално, а не рационално. Обличайте се, дръжте се и общувайте по начин, който отговаря аудиторията" – проф. д.н. Златан Кар;
• „Изговорените думи имат много по-голяма сила от писмената реч. Добрите презентации може да изглеждат неформални, но в повечето случаи са добре организирани“ – Здравко Иванкович, началник на спортния отдел в градската администрация;
• „Маркетингът не е само бизнес функция – това е начин на мислене, бизнес философия, част от бизнеса на всички. Той създава ценности за потенциалните клиенти, които задоволяват нуждите им. Спортът не е изключение в този процес" – Санда Чорак, Президент на хърватската федерация по джудо;
• „Японската пинг-понг дипломация е една от първите платформи в историята на съвременността, разкриваща силата на спорта. Когато политическата и дипломатическата власт са ограничени, силата на спорта може да стигне по-далеч. Положителната сила на спорта трябва да се използва във всичките му аспекти“ – проф. д-р Зубайдуло Убайдулоев, изследовател на спортната дипломация, Япония.

По време на модула в Риека участниците имаха възможността да работят в смесени групи и да изразят своите виждания за различните аспекти на комуникацията, както и да организират публична кампания на стълбите на крепостта Трсат, която да повиши осведомеността за силата на спорта във всекидневния живот, чрез кампанията #StreetSportCarе, която включи и гражданите на Риека. Проект „Спортна Дипломатическа Академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "ENDAS" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничейки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика.

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА И СЛЕДНИТЕ КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ:
• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;
• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност ще бъде планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.
• Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;
• Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта;
• Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;
• Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.

Проект #SportDiplomacyAcademy е съ-финансиран от Европейския Съюз и ще продължи с онлайн модул, посветен на работата с медиите и спорта за развитие, първоначално планиран да бъде проведен в Милано, Италия.