ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: ONE GOAL

Въпросник за футболни треньори по проект One Goal
17.06.2021 г.
Проект Една Цел ONE GOAL има за цел да подобри изцяло уменията на женските футболни треньори, като по този начин им помогне да подсилят бъдещата си заетост и да популяризират идеята за повишено участие на момичетата в спорта. Проект Една Цел ONE GOAL е съ-финансиран от Европейския съюз и е пилотен проект в сферата на спорта, фокусиран върху образователен обмен и мобилности в спорта.

Първата стъпка от проекта, по която консорциумът работи, е изследване и анализ на футболното представителство на жените в партньорските държави.

Резултатите от това изследване ще помогнат на консорциума да добие представа за положението на своите местни общности, по отношение на възможностите за развитие на участието на момичета в спорта.


Въпросник:
Въпросник по проект One Goal