ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Обучение чрез спорт

Приложение БЪДЕЩЕ за детско-юношески спорт - списание СПРИНТ
20.11.2020 г.
Брой 23 на СПРИНТ, на пазара от септември 2020, включва 40-страничното безплатно приложение БЪДЕЩЕ за детско-юношески спорт.40-страничното безплатно приложение БЪДЕЩЕ е посветено изцяло на детско-юношеския спорт у нас. Уникалният за българските печатни медии проект БЪДЕЩЕ излиза през цялата 2020 г. заедно с всеки брой на СПРИНТ и представя младите таланти на българския спорт, отстоява каузата на спорта сред подрастващите във всичките й аспекти – организация и финансиране на равнище клубове, федерации и държава; възпитателна роля на спорта; ползите от заниманията със спорт за младите.

Очаквайте новото издание, което ще бъде в търговската мрежа през декември, отново като част от списание СПРИНТ.

Свалете приложение БЪДЕЩЕ от линка по-долу: