Партньорски проекти

Младежки обмен Express yourself в Румъния
31.07.2017 г.
Проект Express yourself бе насочен към нуждите на младежите, от една страна, и от друга към нуждата на общността, в която те живеят. Проблемите, с които Европа се сблъсква – нуждата от информация и образование относно толерантността и социалното включване, се решават с използването на универсални инструменти като спорт, насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене и насърчаване на полезни хобита.
Цел на проекта:

  • Здравословен начин на живот, физическа активност;
  • Увеличаване на социалната толерантност;
  • Насърчаване на спортните дейности сред младежите от общността;
  • Включване на млади хора в риск с партньорски асоциации;
  • Увеличаване на оперативния капацитет на асоциациите партньори при прилагането на мерки за социално приобщаване в ЕС
  • Създаване на мрежа за подкрепа в областта на младежта, партньорства по програмата Eразъм +


Къде и кога:

1.Местоположение: Крайова, Долж
Дати: 26 Юли – 4 Август 2017 г.
Тема: Толерантност и социално включване чрез спорт
Партньори: Румъния – посрещаща организация; България, Италия, Испания и Турция като изпращащи организации

В обучителното мероприятие взеха участие и 5 участника от България, представяйки "Асоциация за развитие на българския спорт", която е партньор по проекта.