Проект: SWIM

#SWIM представен на международен научен конгрес
10.11.2023 г.
На 10.11.2023 г., в рамките на петнадесетият международен научен конгрес „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”, Асоциация за развитие на българския спорт представи пред водещи учени, треньори и експерти от България и чужбина текущи дейности и инициативи на организацията, включително резултати от изследване, част от иновативната инициатива #SWIM - Swim Without Fear. Проучването подчерта, че аквафобията не е необичайно явление, като мнозина деца изпитват страх или тревожност свързани с водата. Важно е да разпознаем и се справим с тези страхове, за да гарантираме, че децата могат да се наслаждават на водни дейности в безопасност.
Ранното излагане и постепенното въвеждане във водна среда, стратегии, базирани на доказателства, персонализирани програми за упражнения, когнитивно-поведенчески техники и сътрудничество с инструктори по плуване са ефективни методи за помощ на децата да преодолеят аквафобията. Данните подчертават потенциала на спортната наука за подобряване на качеството на живот на децата и техните семейства за решаване на този проблем, чрез иновативни начини за борба с аквафобията, за да могат всички деца да се наслаждават на ползите от водните спортове и дейности, като същевременно остават в безопасност.

До настоящия момент са разработени различни инструменти, за да се осигури приемането от децата на водната среда като забавна и положителна дейност - приложение с добавена реалност, песен за деца и книжка за оцветяване, които са на разположение за безплатно изтегляне от родителите и/или спортни организации на уеб страницата на проекта: www.myswim.org.

България и Хърватия са държави, в които морският туризъм представлява голяма част от икономиката. Всяка година, в двете страни, от удавяне умират голям брой деца, които не могат да плуват или се страхуват от водата. Добре известен факт е, че страхът от водата и плуването е много разпространен сред децата. Спортът е един от най-мощните инструменти, които могат да подпомогнат процеса на приобщаване и по щадящ начин да предостави нови възможности на посочената целева група. Проектът „#SWIM!“ има за цел да използва връзката между спорта и преодоляването на менталните предизвикателства по иновативен и различен начин, а именно като разработи наръчник с добри практики, който ще бъде полезен както за родителите, така и за организациите, занимаващи се с плуване. „Swim Without Fear“ (Плувай без страх) е малко съвместно партньорство в областта на спорта, което има за цел да донесе ползи на малките бъдещи плувци и техните родители и семейства, както и на плувните клубове и техните треньори/инструктори:

ПОЛЗИ ЗА ДЕЦАТА:
1. Преодоляване на вродения страх от водата при повечето деца в ранна възраст (4-6 години);
2. Овладяване на съвсем базови умения за плуване. След преодоляването на страха от водата идва ред на игрите в нея – с топка, с колан за плуване, с надуваем дюшек;
3. Заемане на правилна стойка/позиция във водата.

ПОЛЗИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЙСТВАТА:
1. Пълноценни почивки около водните басейни – басейни, морета, езера и др.;
2. Спестяване на разходи за такси за инструктори по плуване.

ПОЛЗИ ЗА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ:
Според повечето специалисти, обучението по плуване може да започне на 6-7-годишна възраст. В допълнение към насочеността на спортните клубове към чистия спорт и проблемите на спортното обучение, когато децата идват в клуба, те идват без да се страхуват и с вече култивирана любов към водата. Тогава освен, че обучението е по-бързо и по-плавно, се оказва, че талантите на някои деца могат да бъдат открити и развити на по-късен етап.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
1. Провеждане на изследвания на нуждите в партньорските държави;
2. Печатно издание на наръчник „Swim Without Fear“ (Плувай без страх), което ще бъде в помощ на родителите и организациите и ще бъде разпространено в детски градини, училища, хотели и плувни басейни;
3. Онлайн платформа, в която ще бъдат публикувани изданието на наръчника и видеоклипове с насоки. Всички те ще бъдат преведени на 3 езика: английски, български и хърватски;
4. Тестово плувно събитие в София, България, в края на проекта по време на заключителната среща, за да се демонстрират методите, предложени в наръчника „Swim Without Fear“ (Плувай без страх).

Проект #SWIM! е в съответствие с хоризонталните цели на програма Еразъм+, насочени към предоставяне на включване и разнообразие във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта. С публикуването на наръчника „Swim Without Fear“ (Плувай без страх) нашият проект цели да покаже връзката между родителите и децата и как лесно да използваме свободното си време, за да изградим характера и уменията на нашите деца. Провеждането на събитията #SWIM! с 10 двойки родители с деца има за цел да покаже и другата силна връзка, която би повлияла положително на преодоляването на страха – тази между децата. Партньорските организации от България и Хърватия са обединени от целта си да утвърдят спорта (в нашия случай плуването) като образователен инструмент и да спомогнат за повишаване на физическата активност в двете страни, а също и на международно ниво, като предоставят безплатен онлайн достъп до наръчника, който ще бъде преведен на 3 езика: български, хърватски и английски.

Проект #SWIM е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и се изпълнява от консорциум, съставен от: Асоциация за развитие на българския спорт, Асоциация на българските плувци и Vere Montis – хърватска неправителствена организация за развитие на спорта.