Проект: P.E.rfect

Международен ден на хората с увреждания в София
01.12.2023 г.
Втората среща по проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, се проведе на 01.12.2023 в София, България и събра партньорите от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония, които обсъдиха дейностите на проекта, реализирани до момента, както и бъдещите такива.
В следобедните часове, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе и приобщаващ спортен празник #BeInclusive за обмяна на опит в сферата на адаптираните спортове, в което се представиха разнородни практики, сред които флор хокей, кърлинг, боче, самбо, подвижни игри, пикълбол. В спортния празник взеха участие над 50 атлети с различни възможности, които имаха шанса да се насладят на активен спортен ден и представляваха спортните клубове, работещи в сферата на приобщаващите спортове: СК БГ и спорт за всички, СК СОП, Спорт, Самбо за Развитие, СК Обединен спорт за всички, СК Адаптирани спортове, Защитено жилище Перник, 59 Детска градина „Елхица“, район Младост, Столична Община. Организатор на събитието беше сектор Адаптирана физическа активност към НСА „Васил Левски“, с подкрепата на Асоциация за развитие на българския спорт и Българска асоциация за рекреация и спорт БАРИС, а спортния празник бе посветен на 3 декември – Международен ден на хората с увреждания.

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“, с акроним P.E.rfect, има за цел да овласти учителите по физическо възпитание да подкрепят ефективното включване на децата с разстройства от аутистичния спектър в образованието, като им предостави подходящи умения, знания, ефективни стратегии и обучение, съобразено с местните условия. Проектът P.E.rfect цели да разработи програма за обучение и ресурси за учители по физическо възпитание, работещи с деца с аутизъм. Планът включва създаване на учебна програма, наръчник и платформа за електронно обучение, които ще подпомогнат обучението на учителите. Планирано е обучение на учители, оценка на резултатите и разпространение на ресурсите, както и препоръки към отговорниците за националните политики в Европа и Балканите.

Със своите цели и резултати, проектът ще подобри включването на учениците с разстройства от аутистичния спектър в училищата и спорта. Чрез обучението на учителите по физическо възпитание и спорт, проектът ще подобри тяхната компетентност за работа с ученици с аутизъм, което се очаква да повиши и осведомеността за спортните дейности за хора с разстройства от аутистичния спектър в ЕС.

Проект „An Autism and Behaviour Management training for P.E. school teachers“ – P.E.rfect, се осъществява с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейския съюз, в сътрудничество с организации от България, Кипър, Чехия, Ирландия, Испания, Полша и Република Северна Македония.