Проект: OR. with SNORKELING

АРБС е партньор в проект OR. with SNORKELING
20.10.2023 г.
Според УНИЦЕФ почти 240 милиона деца по света днес имат някаква форма на увреждане. Нов доклад на УНИЦЕФ разкрива дълбочината на ограниченията, изпитвани от 1 от 10-те деца с увреждания по света, включително по показатели като здравеопазване, образование и защита. Също така, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за лица с увреждания посочва, че всички деца и младежи трябва да имат възможност да растат заедно в полза на всички, да проявяват уважение към другите, и ролята на ЕС е да насърчава защитата на правата на детето като цел на ЕС, както и неговата компетентност в борбата с дискриминацията на основата на увреждането.
Проект OR. with SNORKELING ще се фокусира върху дейности по ориентиране и гмуркане в плитка морска среда, басейн и езеро, за да събере деца с физически увреждания с техните връстници в норма. Това ще създаде приобщаваща среда и ще ги направи физически активни. В рамките на проекта първоначално ще се проведе обучение за създаване на ориентираща карта под вода между партньорите. След това всеки партньор ще създаде своята ориентираща карта за прилагане в плитка морска среда, басейн и езеро. Тези създадени карти ще бъдат използвани от 6 деца с физически увреждания и 6 деца в норма, които ще участват в състезанията като двойки (1 дете с увреждане - 1 дете в норма във водата), а тези състезания по подводно ориентиране ще бъдат прилагани от всеки партньор. В края на проекта ще бъде организирано международно събитие по подводно ориентиране, на което ще бъдат представени създадените карти и проектните дейности, което ще има голямо въздействие върху включването на деца с увреждания в социалния живот с техните връстници и ще стимулира децата към физическа активност. Освен това прилагането на дейности в плитка морска среда, басейн и езеро ще привлече внимание към проекта в обществото и ще може да се изпълнява в разнородна среда.

OR. with SNORKELING е съ-финансиран по програма Erasmus+ на Европейския съюз и ще бъде реализиран от международен консорциум от България, Турция и Република Северна Македония.