Проект: YSDA

Среща на младите посланици на спортното развитие се проведе в Уелс
27.05.2017 г.
В периода 22-26 май 2017 г. в Уелс се проведе международна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, като представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха младият посланик за спортно развитие - Никола Здравков и Константин Занков като негов ментор и член на УС на АРБС. Проект “Млади посланици на спортното развитие” (YSDA) има за цел да обучи младежки лидери в областта на спорта, които ще организират поредица от различни събития и инициативи в седем европейски държави. Основната цел на проекта е да мотивират все повече млади хора да бъдат физически активни.
Представителите на АРБС обмениха добри практики с представители на национални спортни центрове и колежи и взеха активно участие в различни уъркшопи свързани с темата. Международната група се срещна с настоящи посланици на спортното развитие, като в рамките на Уелс програмата се прилага в над 80% от училищата и дава отлични резултати в повишаването на физическата активност на младите хора.


Пълна информация за проекта:
http://www.bulsport.bg/i.php/projects_all/ysda_erasmus/index.html
Представяне на младите посланици на спортното развитие:
http://www.bulsport.bg/i.php/ysda_erasmus/view.html?nid=13484