Проект: YSDA

Встъпителна конференция по проект YSDA в Уелс
09.04.2017 г.
В периода 3.04-7.04.2017 в Кардиф, Уелс се проведе встъпителна конференция по проект „Youth Sport Development Ambassadors“, в който взе участие представител на „Асоциация за развитие на българския спорт – Ивайло Здравков, член на УС на АРБС и Никола Здравков – един от четирите млади посланици на спортното развитие от България.
По време на срещата, младите участниците обсъдиха подробно ползите от спорта за изграждането на ключови компетенции, нови знания и умения и развиване на капацитета на младите хора в една съвременна Европа. В срещата взеха участници от Полша, Португалия, Словения, Унгария, Уелс, Италия и България, които останаха изключително доволни от практическите сесии и демонстрации, показани на място от страна на домакините. От страна на администрацията на Уелс ги приветства Ребека Евънс - Министър на социалните услуги и публичното здраве.

Всички участници се обединиха около идеята, че спортът е феномен, който несъмнено възпитава, учи, укрепва здравето, води до видими резултати, но най-силното и полезно качество е това, че има власт да обединява.

Този проект, който ще се реализира в рамките на 2 години, ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Проектите ще бъдат реализирани от 4-ма младежи във всяка държава, които ще бъдат млади посланици на спортното развитие и ще реализират дейности, насочени към младежи на тяхната възраст, които да придобият по-висока степен на социализация в обществото ни. Проект “Youth Sport Development Ambassadors” е съ-финансиран от програма „Еразъм+“.