Проект Младежко доброволчество в спорта

Обществена дискусия Младежко доброволчество в спорта
22.05.2014 г.
На 22.05.2014г в гр. София се проведе обществена дискусия на тема "Младежко доброволчество в спорта".
По време на срещата в зала "Сенто" се събраха млади хора, представители на обществени и неправителствени и спортни организации. Участниците в дискусията споделиха своята гледна точка за младежкото доброволчество в спорта, споделиха добри практики чрез своя личен опит и дадоха примери за развитие на доброволчеството в България.

Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” представи дейностите на АРБС, а Константин Занков – координатор на проект "Младежко доброволчество в спорта" представи дейностите по него.

Димитър Янев от Асоциация на младежките организации сподели идеи за промени в проектозакона за доброволчеството, а Иван Кутуев от Национално представителство на студентските съвети сподели добри практики от образователната система.

Участниците в дискусията се обединиха над идеята да се изгради единна база данни на доброволците в България, без да се налага административна тежест на доброволците и организациите, работещи с доброволци.

Протече активна дискусия дали изобщо искаме да се изгради една нормативна рамка на младежкото доброволчество в България или все пак "Доброволният труд се прави от сърце и душа без заплащане и регламенти и затова е доброволчество и не трябва да се ограничава”.