Проект: START NOW

Стартира Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW!
23.04.2017 г.
START NOW! е стратегическо партньорство, което ще насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и в период от 21 месеца ще приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 на международна среща в Ополе, Полша, в която от страна на българската организация – партньор („Асоциация за развитие на българския спорт“) взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.
В момент, в който здравните проблеми сред Европейските граждани се увеличават и младите хора имат липса на информация, „Здравна организация за промоция и превенция "HOPP” (Полша), която е създател на иновативната идея, в партньорство с „Асоциация за развитие на българския спорт“ (България) и Организация за социална политика и гражданска активност (Кипър) проведат различни дейности за справяне с този проблем В началото на дейностите ще бъде изготвен статистически анализ, а след това ще бъдат разработени обучителни модули по двадесет здравни теми и ще бъдат проведени местни и национални обучения.

В резултат от дейностите по тази инициатива ще бъдат създадени и Неформални обучителни центрове (Non formal Education Centres – “NEC”), които ще бъдат управлявани от партньорските организации. Ще бъде създаден и интерактивен международен младежки портал за здравна информация, който ще бъде насочен и към обучение на младежки работници в сферата на здравеопазването и превенцията. През 2018 ще се проведе и конференция по темата, както и информационни дни в партньорските държави.

Според издание от 2017 година на световна здравна класация (Global Health Index) българите са на 68-о място по здраве в света. Макар и извън първите 50 места, България се е придвижила с пет позиции напред. В класацията за 2016 г. например тя е била 73-а, като въпреки това леко подобрение, все още са крайно необходими спешни мерки за подобряване на здравословния статус на българите.

“Start now!: Старатегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите хора” е проект в рамките на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 на Европейската комисия.