Проект: SPORTolerance

#SPORTolerance наръчник Спорт за насърчаване на толерантността
16.03.2022 г.
#SPORTolerance наръчник „Спорт за насърчаване на толерантността” включва неформални образователни дейности, фокусирани върху борбата с радикализацията чрез спорт и насърчаване на толерантността и солидарността.
Изданието включва обяснение на обучителната методология Обучение чрез спорт, както и конкретни образователни дейности в спортна среда. Дейностите са подробно описани от участващите в проект #SPORTolerance спортни специалисти от 4 държави, създадени въз основа на собствените им опит и практика, както и тествани в реална среда и адаптирани спрямо приложимостта и успеваемостта им да реализират заложената педагогическа цел.

В #SPORTolerance наръчник „Спорт за насърчаване на толерантността” са обобщени и нормативните уредби в сферата на превенцията на радикализация и промотиране на солидарност и толерантност чрез спорт в Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър, както и са представени добри практики от посочените държави, които могат да послужат за вдъхновение на други спортни организации. Десет образователни дейности, както и препоръки за работа с младежи, срещащи разнородни предизвикателства допълват наръчника Проект
#SPORTolerance е съфинансиран по програма Еразъм+ и цели да допринесе за развитието на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът използва и доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност.