Проект: EU Be Active! (EUBA)

Кандидатствайте за участие в международна среща по проект EU Be Active!
05.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.Настоящия проект има за цел да спомогне за:
  • Спортните организации да са в състояние да предоставят дейности и събития, атрактивни за всички и да насърчи комуникацията чрез спорт между хора от различни социални групи, с различни възможности, независимо за култура, националност, религия, раса и пол.
  • Спортните организации в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност.
  • Предоставяне на информация за физическа активност, кой е най-добрият начин да стане тя част от ежедневието ни и да промени начина на живот не само в класически, но и (това е адресирано именно към младите хора) в иновативен начин и ще бъде на разположение на учителите по физическо възпитание, преподаватели, ръководители на спортни и развлекателни заведения и спортни центрове, също така и на медийни специалисти.
  • Информацията за физическа активност може и трябва да бъде съчетана и илюстрирана с практически примери и обяснения. Проекта предполага и ще се опита да докаже, че спортът може да бъде инструмент за повишаване на мотивацията за личностно и социално развитие, може също така да се осигури процеса на социализация, увеличаване на толерантността и взаимното уважение между различни раси, култури, религии и социални групи.
По проекта ще се организират 2 международни срещи, по време на които ще бъде тествана и приложена нова методология за обединение на академични и неформални методи. Официални часове по физическо възпитание ще бъдат комбинирани с неформални физически дейности след училище. Младите хора ще бъдат запознати с практическите аспекти на физическата активност - защо например музикант се нуждае от спорта, защо офис служителите се нуждае от физическа дейност и това, което се случва, когато нивото на физическа активност е ниска.

Участници:
6 изявени младежи на възраст 11 – 15 години, владеещи английски език, баланс мъже жени – 50:50
За участие в международната среща:
Изпратете ни три имена, дата на раждане и кратка мотивация защо искате да участвате на info@bulsport.bg.
Срок за кандидатстване:
25 април 2015


Дати на международната среща:
15 – 21 юни 2015
Локация:
Бирзай, Литва


Разходи:
Ще бъдат поети всички разходи за настаняване и изхранване на участниците, както и всички активности по програмата.
Пътни разходи:
На участниците ще бъдат поети пътни разходи.
Такса участие:
Такса участие в размер на 100 евро.

Очаква се, че младежите - участници в проекта да:
1. Станат по-активни физически;
2. Променят отношението си към здравословния начин на живот от негативна / неутрална към положителна насока;
3. Ще могат да използват физическа активност в ежедневието си
4. Ще бъдат наясно за необходимостта от развитието на личността, ще могат да открият нови неща и да намерят нови области на интерес;
5. Ще повишат нивото на толерантност и ще разберат, че "различни" не означава "по-лошо" или "заплаха", а по-скоро "нова възможност", "нов опит" и т.н.;
6. Ще подобрят знанията си по чужд език;
7. Ще намерят нови приятели и да открият радостта на комуникацията, сътрудничеството и приятелството;
8. Ще разберат, че възрастните могат да бъдат и приятел и има "някои полезни неща", които те могат да преподават;
9. Ще намерят нови научни и образователни неща чрез игра;
10. Ще осъзнаят предимствата от неговите / нейните собствени промени и ще насърчават родителите и приятелите на същите промени;
11. Ще станат добър пример за подражание.


Настаняване: