Проект: DU MOTION

ПРЕДИ ФИНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В ДУБРОВНИК: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОСЛАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ DU MOTION
10.02.2022 г.
Дубровник, 10ти февруари 2022 г. – Членовете на екипа на проект DU MOTION проведоха петата си транснационална среща, организирана от Mine Vaganti на 3ти и 4ти февруари в италианския град Сасари. DU MOTION е проект, съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския съюз и подкрепен от Службата за сътрудничество на правителството на Хърватия с неправителствени организации, който се реализира от 7 партньора от 7 държави, т.е. Белгия, България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция.
На срещата, на която присъстваха всички партньори, участващи в проекта - някои на живо, други чрез платформата Zoom, представители на организации от България, Хърватия, Италия, Полша, Швеция и Турция, представиха избраните доброволци "Посланици", които ще участват пролетта на голямата финална конференция в Дубровник и ще бъдат доброволци в маратон Du Motion - Runners' Days Dubrovnik.

Анализ на изпълнението до момента показа, че проектът, въпреки трудностите, пред които е изправен поради глобалната пандемия, върви по план. Бяха представени резултатите на обучените доброволци в различни аспекти на организацията на спортни състезания и беше разработен план за бъдещи дейности.

Най-важната дейност, която предстои е подготовката на вече споменатата конференция, която ще се проведе в Дубровник на 2 май 2022 г., по време на която, екипът на проекта ще проведе и последната си транснационална среща.