Проект CORE

Пета международна среща по проект CORE
24.10.2014 г.
Представители на Асоциация за развитие на българския спорт взеха участие в петата работна среща по проекта „CORE“ в рамката на програма Грюндвиг, част от инициативата „Учене през целия живот“, финансирана от Европейската комисия проведена в столицата на Обединеното кралство, Лондон.
В периода 18-24 октомври 2014, Ивайло Здравков и Константин Занков се срещнаха с международни представители поканени от Immediate Theathre и дискутираха теми свързани с проекта а именно „патриархалното мислене в семейството и обществото и начините на реакция и въздействие срещу него”.

Нашите представители бяха посрешнати изключително радушно от домакините, които бяха организирали кръг от дискусии и кръгли маси, както и посещения на държавни и общински театри, като метод за въздействие чрез символично представяне на Мъжа и Жената като едни взаимно допълващи се и равни по значимост членове на обществото.
Групата от 7 държави партньори по проект „CORE” имаха възможност да се запознаят с мултикултурната, етно-религиозна и езикова общност на квартал Hakney, имаха организирани срещи с местната религиозна, научна, артистична общност и обществена власт, както и с различни доброволчески организации.

Екипът специалисти имаше възможност да присъства на няколко последователни репетиции на Общинският театър на квартал Hakney, да проследи работата и методите на въздействие и обучение, както и да вземе участие в една от пиесите представени от младите таланти в театър Arcola.

Участниците в проекта, а така също и представители на много обществени организации и такива за превенция на жените в риск, поставиха изключително висока оценка за дейностите на АРБС по проекта в последните осем месеца. За този период в България се проведоха редица срещи и изследвания във връзка с разглежданата в проекта тематика, кръгли маси и семинари, както и обучения с практическа насоченост за повишаване на знанията и уменията на жените в различни области, беше сформирана вътрешна група за дебат и мерки по наболелите проблеми и начините за тяхното решаване.

След доклада представен от екипа специалисти на „Асоциацията за развитие на българския спорт” се представи и предварителната програма на следващата работна среща по проект „CORE” с домакин град София през месец март 2015 година.