Проект CORE

АРБС - домакин на международна среща по проект CORE за отразяването на насилието в медиите
02.03.2015 г.
В периода 28.02.2015 - 04.03.2015, "Асоциация за развитие на българския спорт" е домакин на международна среща по проект „CORE“ - секторна програма Грюндвиг. Срещата се провежда в София, като в нея участват над 20 представители на шест партньорски държави по проекта. Основната тема, засегната в проект „CORE“ е патриахатът - социална система, като основната му цел е да се придобият гражданска компетентност, знания и умения по човешки ресурси, правителствени и европейски политики срещу дискриминацията по полов признак, домашното насилие, както и комуникациите и дигиталните компетенции.
Настоящата среща има за цел да запознае участниците с видовете медии, начините на работа с тях и идентифицирането на дескриминационни текстове и текстове за домашно насилие в различните видове медии. През първите два дни на програмата, участниците имаха възможност да проведат разнообразни дискусии за приликите и разликите в отразяването на проблемите по проекта в собствените си държави. Програмата на събитието е обогатена с лекции на Моника Панайотова - член на Европейския парламент (2013 - 2014), Илия Илиев - Българска национална телевизия, Деница Сачева, Михаела Попова и Милена Стратиева - специалисти в сферата на връзките с обществеността. Основните теми, които те засегнаха са видовете медии и работата с тях, посланието и как го комуникираме, анализ на проблемите, които проекта разглежда в българските медии. Програмата ще продължи с анализ на социалните мрежи и как да ги използваме, идентификация на дискриминационни материали в медиите и оценка на проект „CORE“ до настоящия момент.

Основните проблеми, очертани на срещата отбелязват, че общественото мнение е насочено забележимо по-силно към насилието върху животни, отколкото върху насилието над хора, все още липсва задълбочен анализ, който да бъде представен на публиката, насочен върху причините и превенцията на дискриминацията и домашното насилие, както и все още тези проблеми са скрити и необявени в публичното пространство. В период от една година, в медиите в България са отразени около 1000 материала за домашно насилие, което при над 800 новини на различни тематики дневно е изключително нисък процент на покритие (по данни на Интелдей Солушънс).

По проект „CORE“, "Асоциация за развитие на българския спорт" работи от 2013 година в партньорство с местна власт и неправителствени организации с различен профил от Румъния, Великобритания, Литва, Италия, Турция, Латвия, като в проекта АРБС промотира превенция на дискриминацията и домашното насилие чрез спорт.