Проект: YASV

Търсим млади посланици на спортното доброволчество
13.03.2017 г.
Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ ще избере, подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта, 5 участника от всяка партньорска държава.
Този проект е съвместно партньорство между четири държави и има за цел да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаване на важността на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. Проектът предвижда 3 транснационални срещи с цел да представи постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. Освен това, на етап изпълнение този проект включва международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество, който ще се проведе в България в периода 23-29 май 2017 и ще стимулира тяхната силна ангажираност, както и участието на партньорските организации в рамките на планираните 2 основни работни потока на местно ниво.

Основните фази на проекта са посветени на местни дейности, свързани с популяризирането на спортната култура и повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност, както и насърчаване на доброволчеството, неговите ценности и неговите ползи за обществото. В допълнение, като краен продукт на проекта ще бъде създадена онлайн платформа, която ще събере всички резултати и най-добри практики, за да следват същия път към популяризирането на спортната култура и доброволчеството в спорта като начини за насърчаване на равни възможности и борба със социалното изключване.

Процедурата за набиране на документи за млади посланици на спортното развитие стартира и документи могат да бъдат подадени на е-майл info@bulsport.bg в срок до 10 април 2017. Пълна информация за изисквания и кандидатстване са налични на следния линк:
Информационен пакет за участници:
https://www.dropbox.com/s/hvuf39q9o0o5n7c/Call%20for%20participants%20-%20YASV%20FINAL.docx?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/m2ctpfn19g78zx2/Application%20form%20participant%20-%20YASV%202017.docx?dl=0

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България, Полша и Дания.


Забележка:
Мобилността е с удължен срок за кандидатстване, което означава, че при постъпила кандидатура се приема "първи по време, първи по право".