Проект: Pickleball is a 100% inclusive sport

ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PICK4ALL СЕ ПРОВЕДЕ В МИЛАНО
03.02.2022 г.
На 02.02.2022г. в Милано, Италия се проведе трета международна среща по проект Pick4all. Бяха обсъдени постигнатите резултати до този момент и организацията на бъдещите дейности по проекта. В рамките на срещата бяха проведени и две обучения по пикълбол: едно с ученици от спортни паралелки от местно училище и едно с преподаватели по вид спорт. В срещата взеха участие представители на двете български организации, партньори по проекта – Асоциация за развитие на българския спорт и Бадминтон клуб RacketSpeed, като в рамките на инициативата предстои да бъде организирано пикълбол събитие през май 2022.
Пикълбол е нов, иновативен спорт, който дава шанс на всеки, независимо от неговата възраст, пол, религия, етнос или сексуална ориентация. Той се стреми да преодолява бариери и предразсъдъци. Пликълбол е съчетание от няколко спорта - тенис, бадминтон и тенис на маса, като това го прави идеален инструмент за интеграция и забавление.

Времетраенето на проекта е 18 месеца, като в него участват пет партньорски организации от четири Европейски държави - Белгия, България, Испания и Италия.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да се представи и популяризира спорта Пикълбол в Европа;
• Да се насърчи практикуването на физическа активност;
• Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
• Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
• Пикълбол да се представи като метод за интеграция;
• Повишаване на мотивацията при гражданите за извършване на физическа активност и спортна дейност.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “PICK4ALL" СА:
• Първа международна партньорска среща в град Мадрид, Испания, където ще се представят целите, дейностите и задачите на проекта, чрез които ще се постигнат очакваните резултати;
• Партньорска среща в Гент, Белгия, на тема “PICKLEBALL FOR YOUNGSTERS UNDER RISK OF EXCLUSION". Ще се обсъдят и предложат добри практики за младежи с риск от социално изключване;
• Партньорска среща в Мадрид, Испания, за обмен на добри практики свързани с целите и задачите на проекта;
• Партньорска среща в София, България на тема “ORGANISING PICKLEBALL ACTIVITIES FOR SCHOOLS AND SOCIAL CARE CENTERS”. Ще се обсъдят начини за интегриране чрез пикълбол, като средство за приобщаване и социално включване на младежи и възрастни в училища и центрове за хора в неравностойно положение;
• Последна партньорска среща на тема “ORGANISING PICKLEBALL STREETS ACTIVITIES FOR FAMILIES”. Ще бъдат представени предложения от партньорите в проекта, за организиране на събития на открито. Целевата група на събитието ще са предимно семейства и техните близки. Целта на събитието е да се представи и популяризира спорта Пикълбол, като средство за социално включване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ "PICK4ALL" СА:
• Редовно практикуване на пикълбол от представители на всяка възрастова група;
• Пикълбол да се превърне в социален спортен феномен;
• Насърчаване на обучението чрез спорт;
• Укрепване на сътрудничеството с партньори от други държави;
• Повишаване на качеството при подготовката, изпълнението, наблюдението и проследяването на европейски и международни спортни проекти;
• Насърчаване на гражданите да участват в спорт и подобряваща здравето физическа активност.

Проект “PICK4ALL“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.