Проект: ONE GOAL

ПЪРВО ЛОКАЛНО СПОРТНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ONE GOAL
05.04.2022 г.
На 05 април 2022, в София, България се проведе първо локално спортно събитие по проект ONE GOAL, в която взеха участие над 40 жени треньори по вид спорт. По време на събитието, бяха проведени теоретични и практически сесии, в които бяха дискутирани теми като знания и нужна квалификация относно футбола за жени, методи и практики за повишаване на жените треньори по футбол, повишаване на физическите и технически качества футболисти от женски пол, модели на подражание в женският футбол, както и психологически методи и техники за работа с подрастващи. Събитието бе проведено с подкрепата на катедра „Футбол и тенис“ към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ и високо квалифицирани и опитни треньори по футбол, като доцент Корнелия Найденова - треньор на вратарите в женския отбор на България и НСА.
Проект Една Цел ONE GOAL има за цел да подобри изцяло уменията на жени футболни треньори, като по този начин им помогне да подсилят бъдещата си заетост и да популяризират идеята за повишено участие на момичетата в спорта. Проект Една Цел ONE GOAL е съ-финансиран от Европейския съюз и е пилотен проект в сферата на спорта, фокусиран върху образователен обмен и мобилности в спорта.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „ONE GOAL“:
1. Основни познания за женския футбол, идентифициране на проблемите и нуждите на тези жени в партньорските държави и работа по намирането на решения;
2. Повишаване на квалификацията и компетенциите на жените треньори, чрез обмен на добри практики, посещения и научаване на нови методи при треньори от държавите-партньори;
3. Създаване на насоки за по-ефективни методи за обучение на млади жени и обучение на треньори по темата за лидерски умения и как да се включват повече момичета в спорта;
4. Повишаване на самочувствието и техническите умения на тези млади треньори, като им предоставим необходимите умения за създаване и прилагане на иновативни футболни практики;
5. Разпространение на основната идея за професионализация на треньорската професия във футбола при жените, значението на това жените да бъдат модели за подражание на младите момичета и как да направим най-големия спорт в света по-достъпен за всички.

ПРОЕКТ ONE GOAL е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.