Проект: We Shan’t TolerHate

Кандидатствай за младежко обучение WSTH в Румъния
21.02.2022 г.
"We Shan’t TolerHate" (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) е стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло в България, Румъния и Италия.
В рамките на проекта ще се проведе младежки обмен, със следните параметри:

Логистика
Дата на пристигане: 27 март 2022
Дата на отпътуване: 03 април 2022
Локация: Bușteni, Prahova County, Romania
Настаняване: Vila 2 Ponei, Poiana Țapului / Bușteni - https://www.doiponei.ro/

Участници:
10 участници от всяка държава - 9 младежи на възраст 16-29 години (5 от които с мигрантски произход) и 1 лидер на обмена (без възрастови ограничения).
Баланс на половете: 50:50

ПЪТНИ РАЗХОДИ:
• Пътни разходи, настаняване, изхранване, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта;
• Ще бъдат покрити и ПСР тестове на участниците от България (при необходимост от такива към датата на пътуване).
• Настаняване, изхранване и работни материали ще бъдат поето от посрещащата организация

Срок за кандидатстване: 27/02/2022
- АПЛИКАЦИОННА ФОРМА
- ИНФОРМАЦИОННЕН ПАКЕТ