Проект: Интеграция чрез спорт

Кандидатствай за участие в проект Интеграция чрез спорт
10.03.2016 г.
"Интеграция чрез спорт" е Младежки обмен, който има за цел участниците да осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества. Обмена ще се проведе в София, България, като ще бъде 7 работни дни и ще включва представители от България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания - общо 65 участници.

Целева група:

  • млади хора на 16 - 30 годишна възраст, с различно образование и опит, които се интересуват от темата за интеграция и имат визията за Европа на солидарността и интеграция.


Учебни цели:

  • За да се даде възможност на младите хора да обменят идеи и опит по темата и да дадат добавена стойност на своите местни общности в процесите на интеграция след обмена;

  • Да се повиши знанието и да придобият нови знания за спорт и дейности на открито като инструменти за интеграция и образование;

  • За да се създаде мрежа от мотивирани млади хора, които могат да действат като мултипликатори в техните местни общности, както и между техните приятели за насърчаване на европейските ценности за солидарност и интеграция;

  • Да се повиши у участващите младежи чувството за съпричастност към хора от малцинствата и с имигрантски произход;

  • Повишаване на осведомеността за лична, социална и професионална реализация на участниците;

  • Да се развие потенциала на младите хора, с акцент върху млади хора от малцинствата и имигрантски произход в рамките на образованието и заетостта.


Проекта е финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност 1 - „Младежка мобилност”.

Кандидатствай за участие до 16 юни 2016!
  • Апликационна форма и пълна информация за обмена можете да откриете на блога на проекта: https://intsport.wordpress.com/downloads/