Проект: Football as a seed for gender equality

АРБС ПРОВЕДЕ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ПО ФУТЗАЛ
10.03.2022 г.
На 10.03.2022 г., в София, България се проведе практическо обучение по футзал, част от проект “Football as a Seed for Gender Equality”. Целта на проекта е да допринесе чрез спорт /по конкретно футбол/, в борбата срещу дискриминацията и неравенството между половете. За да бъдат постигнати целите на проекта, Асоциация за развитие на българският спорт, организира спортно състезание между момчета и момичета, които играейки и прекарвайки времето си заедно, се изправят пред участието на жените в спорта и се научават да разглеждат разликите между половете, културата и езика като добавена стойност, а не като пречка.
Въпреки че спортът е феномен, който включва както мъже, така и жени, той се характеризира с дълбоки различия между половете: мъжете участват повече в спорта, отколкото жените. По-специално, участието на жените е много ниско в спортове като футбола, който в колективното въображение се приема за „мъжки спорт“ и не е подходящ за жени. По-ниското участие на жените е следствие от половите роли, наложени от обществото, които неизбежно влияят върху желанията, интересите и стремежите на момчетата и момичетата.

Имайки тези констатации предвид, както и наличните статистически данни, с този проект искаме да допринесем за увеличаване на активното участие на жените в спорта, разбиване на половите стереотипи и да стигнем до заключението, че няма мъжки или женски спорт, но всеки трябва да се чувства свободен да следва своите стремежи, чувствайки се свободен от кондициониране.

Проект Football as a seed for gender equality е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.