Новини

Търсим позицията на кандидатите за евродепутати за физическата активност
25.05.2014 г.
Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association – ISCA) се обръща към кандидатите за членове на Европейски парламент в страните членки на Европейския съюз, за да разбере тяхната гледна точка за приоритетите на Европейската комисия за спорт и физическа активност.
Седмицата на физическата активност и спорта – MOVE Week е ежегодно събитие в Европа, което се провежда през първата седмица на октомври (тази година от 29.09 до 05.10.2014). Тя е част от кампанията NowWeMove (Сега се движим) на Международната асоциация за спорт и култура (ISCA). Целта на MOVE Week е да популяризира предимствата от това да си физически активен и от редовното спортуване. Една Седмица, която подчертава значението на физическата активност за обществото и събира различни сектори под лозунга „Намери своето движение“ – това е MOVE Week!

В България кампанията ще бъде подкрепена от Министерство на Здравеопазването, Националния Младежки Форум, Националният Алианс за Работа с Доброволци, младежки организации, спортни федерации и клубове. MOVE Week България се координира от сдружение BG Бъди Активен, в партньорство с FUN City, Варна и Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС), София.

Новата програма Еразъм+ за периода 2014-2020 за първи път включва глава за спорт. Програмата е създадена да улесни трансграничното сътрудничество, което да подпомогне развитието на спорта в Европа. В програмата Еразъм+ се споменава, че „Спортни дейности ще си изпълняват с фокус върху спорта за всички или т.нар. любителски спорт“.

Съгласни ли сте, че фокусът върху спорта за всички (любителския спорт) е най-важния приоритет за спортни дейности, подкрепени от програмите на Европейския съюз?

Днес 41% от европейските граждани казват, че редовно физически активни (Евробарометър 2014). Въпреки това, в някои страни нивото на физическа активност е много по-високо и гражданите на тези страни се наслаждават на социалните и здравословните ползи, които идва от повече физическа активност. Същевременно, в други страни като България, процентът физически активни хора е в пъти по-нисък (повече от 3 пъти по-нисък от средния за Европа), което излага гражданите на много повече рискове от заболявания и по-лошо качество на живот.
Смятаме, че общата ни цел трябва да бъде да накараме много повече европейци и най-вече българи, да бъдат по-активни физически. Смятаме, че това е възможно ако различни сектори (образование, здравеопазване, транспорт/екология, спорт) обединят усилията си.
Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) е член на международна организация за спорт за всички – Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association – ISCA). Заедно с други организации из цяла Европа, работещи в сферата на спорт за всички (любителски спорт), споделяме обща визия – да направим „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“.

Подкрепяте ли тази визия „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“?

7% от всички европейци (35 милиона) са доброволци в спортния сектор като за България точни данни липсват. Доброволците в спорта са движеща сила за спортния сектор в Европа. Освен че са гръбнакът на сектора на любителския спорт, доброволците също създават икономическа стойност. Приносът на спорта за икономическия растеж в Европа е 2% (брутна добавена стойност) , а самата стойност на доброволния труд в Европа се оценя на 0,82%.

Какво е Вашето мнение за доброволчеството в спорта?


Ще се радваме да получим отговорите на кандидатите за членове на Европейски парламент от България на info@bulsport.bg в срок до 25.05.2014.

Отговорите се публикуват по реда на получаването им:


Име: Георг Георгиев
Политическа партия: ГЕРБ


Съгласни ли сте, че фокусът върху спорта за всички (любителския спорт) е най-важния приоритет за спортни дейности, подкрепени от програмите на Европейския съюз?

До голяма степен, намирам резон в това масовият спорт да бъде сред основните приоритети за спортни дейности, в които европейските програми инвестират. Проявите на масов спорт са единственият високоефективен начин спортът да достигне до широката публика и по този начин да стимулира активността на гражданите и да ги мобилизира трайно да упражняват физически дейности.

Подкрепяте ли тази визия „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“?

Подкрепям я напълно, а защо не и да поставим още по-широки хоризонти – 200 милиона по-физически активни европейци. Намирам обаче за тревожна задълбочаващата се в някои европейски страни, сред които за жалост и България, тенденция, спортът и физическата активност да бъдат измествани от алтернативи, които не носят същите ползи (социални, здравни и пр.) за гражданите. Обезпокоителен е и фактът, че тези тенденции са най-осезаеми и трайно установяващи се сред младите хора. Намирам за отговорност на цялото общество, редом с държавата и нейните институции, спортът да залегне като особена необходимост в съзнанието на подрастващите, а на възрастните да бъде внушено колко необходим е той. Само тогава би изглеждала напълно реалистична перспективата за „повече физически активни европейци”.

Какво е Вашето мнение за доброволчеството в спорта?

Независимо от своя вид, доброволческата работа е силно полезна и необходима. Конкретно, доброволчеството в спорта е доказало своята важност и ползи, който факт е подкрепен от съотношението между доброволци и щатни служители в спортните федерации на много европейски държави като броят на доброволците на места многократно надвишава този на наетите работници. Смятам че, доброволчеството в спорта трябва да бъде насърчавано и подпомагано както като се обясняват ползите от него в хода на образователния процес на учащите, така и институционално от държавата като се прилагат различни добри практики, които да подтикват все повече хора да упражняват спортно доброволчество. Пример за такава практика е доброволческият труд да има стойност и да бъде признаван като трудов стаж.

Име: Д-р Андрей Ковачев
Политическа партия: ПП Граждани за европейско развитие на България, Европейска народна партия


Съгласни ли сте, че фокусът върху спорта за всички (любителския спорт) е най-важния приоритет за спортни дейности, подкрепени от програмите на Европейския съюз?

Спортът, независимо дали любителски или професионален, подобрява качеството ни на живот, защото освен чудесна профилактика на здравето ни и по-ниски разходи за здравеопазване, той е и икономическа дейност, която стимулира редица сектори като туризма, транспорта и др. Това обаче е една от сферите, в които Европейският съюз няма правомощия да решава вместо страните-членки. Въпреки това европейските политиките трябва да предвиждат мерки за насърчаване на спортни дейности. Реализирането на спортни проекти по Програма "Еразъм +" ще създава добри възможности за гражданите за спорт и отдих. Предстои да видим колко ефективно ще бъдат изразходвани средствата.
В работата ми като евродепутат активно подкрепям два български града заради добрите възможности за спорт, които предлагат на своите жители и гости - София, която ще се бори за приза Европейска столица на спорта за 2017 г., и Пловдив, който спечели отличието Европейски град на спорта за 2014 г. Наградата получи лично кметът на град Пловдив Иван Тотев на церемония, която се състоя в Европейския парламент в Брюксел през ноември 2013 г.

Подкрепяте ли тази визия „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“?

Разбира се. Дори смятам, че трябва да сме още по-амбициозни. Училищният спорт е много важен за постигането на тази цел, както и политиките на местно ниво. Отново ще дам пример с Пловдив. Той е Европейски град на спорта за тази година, защото възможностите за спортуване, които предлага, получиха висока оценка от Европейската асоциация на спортните столици.

Какво е Вашето мнение за доброволчеството в спорта?

Доброволческите инициативи в спорта - създаване на спортни клубове, организиране на състезания, треньорска дейност - създават алтернативни занимания за децата ни, възпитават у тях вкус към победа и целеустременост, и разширяват възможностите на всеки от нас за по-активен и пълноценен социален живот. Те са и незаменим помощник в интеграцията на общностите в неравностойно положение. В България има много добри примери за спортни инициативи, създадени от доброволци, които набират все по-голяма популярност.
Не са малко обаче и случаите, когато доброволците сами финансират дейността си - например в морското спасяване, което, макар и непряко, също е свързано със спорта. Необходими са повече мерки на европейско и национално ниво, които да подпомагат доброволчеството. То е особено ценно в области, в които публичните институции не могат да осигурят достъпна и качествена услуга за гражданите.
Име: Ева Паунова
Политическа партия: ГЕРБ


Съгласни ли сте, че фокусът върху спорта за всички (любителския спорт) е най-важния приоритет за спортни дейности, подкрепени от програмите на Европейския съюз?

Спортът за всички определено е един важен приоритет и аз се радвам, че Европейската Комисия е отделила място за него в новата си програма Еразъм +. Като човек, който спортува съм на мнение, че любителският спорт има също толкова голямо знчение, колкото и професионалния. Винаги съм казвала, че спортът е здраве. Това е култура, която трябва да се възпитаваме от най-ранна възраст. Колкото повече спортуваме в ежедневието си, толкова по-здрави сме, имаме по-добро качество на живот, по-добра трудоспособност и толкова по-малко зависим от здравната система.

Подкрепяте ли тази визия „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“?

Да, напълно подкрепям тази визия. Надявам се също броят на българите, които спортуват в ежедневието си, да се увеличи, за да може да достигнем нивото на други европейски държави. За да спортуваме активно, ние имаме нужда от добри и достъпни условия за спорт. Важно е също така правителствата в държавите-членки на ЕС да концентрират усилията си върху осигуряване на такива условия, като например изграждането на спортни зали и площадки.

Какво е Вашето мнение за доброволчеството в спорта?

Доброволчеството е изключиътелно важна активност, както в спорта, така и във всяка една друга сфера от обществения живот. Чрез него придобиваме много умения, изграждаме качества и създаваме контакти, които можем да прилагаме навсякъде в личен и професионален аспект. Тоест, полезни сме не само за другите, но и за себе си.