Новини

Как да превърнем идеите в реалност – международен тренинг за младежи
30.03.2014 г.
Между 23-ти и 30-ти март 2014 г. в гр. Поградец, Албания се проведе международен тренинг курс FIRE (From idea to reality – entrepreneurship) за младежи, финансиран със средства по програмата „Еразъм +“.
Основната тема на курса беше „Как да превърнем идеите си в реалност“, а самият тренинг се проведе под формата на неформалното обучение – чрез множество ролеви игри, дискусии, разработване на проекти по иновативни идеи на участниците.

В тренинг курса участваха трима представители на “Асоциация за развитие на българския спорт”, както и представители на повече от десет неправителствени организации от различни държави, сред които Албания, Литва, Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Босна и Херцеговина и др.
По време на курса участниците се запознаха по-подробно с програмата „Еразъм +“, както и възможностите, които предоставя на младите хора. Бяха обсъдени различни теми, свързани с превръщането на идеите в реалност и ползите от тях за обществото, като социалното предприемачество, лидерство, креативност, генериране на идеи, социални софтуери и др. Всички участници останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на тренинга.