Новини

Олимпийски ценности, междукултурен диалог и предприемачество
06.06.2012 г.
В периода 29 май – 04 юни бе проведено обучение в Глазгоу, Шотландия с основни теми олимпийски ценности, младежко предприемачество, интеркултурен диалог и връзката между тях.
В него взеха участие представители на Австрия, Малта, Унгария, Турция, Великобритания, Естония, Унгария, Полша. В обучението взе участие и представител на Асоциация за развитие на българския спорт - Йоанна Дочевска, председател на сдружението.

Обучението премина по изключително интерактивен начин, с множество работни групи и презентации. Бяха представени примери от работата в сферата на спорта във Великобритания, като тренировки по баскетбол на младежи от райони с повишена престъпност и Световното първенство по футбол за бездомни.

Организацията бе много добре координирана, а обучителите бяха изключително подготвени, мотивирани и отзивчиви. Това спомогна работния процес да премине леко и да се усвоят градивни знания в областта на олимпийските ценности, предприемачеството и междукултурен диалог. Чрез методи на неформално обучение бяха усвоени нови и интересни практики за работа с младежи. Бе представена в детайли програмата „Младежта в действие” и възможностите за развитие на млади хора чрез нея, както и основи на стратегическо планиране и управление на проекти.

За АРБС това обучение бе изключително важно с оглед на това, че бе първото, посветено на спорт, което се провежда в рамките на обучителната мрежа SALTO. Като резултат от дните, прекарани във Великобритания, АРБС има идеи за няколко проекта, съвместно с участниците, които участваха и с които бяха изградени прекрасни партньорски отношения.