Новини

Международна среща на ЕДС ментори в Испания
25.02.2017 г.
В периода 20 – 25 февруари 2017, в Малага, Испания се състоя международна среща на ментори представящи държавите, включени в Европейска доброволческа служба /ЕДС/. Основните цели и задачи в срещата бяха да се повиши качеството на менторите, тяхната квалификация, умения и знания по темата, но също така и да се подкрепят активните участници в този процес, работещи с младежи и доброволци.
Участниците в тази среща дебатираха в подкрепа на:
  • Повишаване на знанията за наставничество в ЕДС, основни познания в ЕДС като цяло и за рамката Еразъм +;
  • Постигане на общо разбиране на наставничеството в рамките на ЕДС;
  • По - ясна конкретика за ролите, отговорностите, предизвикателства и нуждите, свързани с менторство в ЕДС;
  • Обмен на най-добри практики и инструменти за подпомагане на ЕДС доброволци.
Участниците в работната среща имаха възможност за разработване на компетенции, които са необходими на наставник в рамките на ЕДС. Определиха и конкретизираха ролите, отговорностите и предизвикателствата на участници в този процес, успяха да споделят опит и да обменят добри практики.
От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт” взе участие Ивайло Здравков – член на УС.