Новини

Информационен ден на програма Еразъм+ спорт
31.01.2017 г.
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 31 януари 2017 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
Събитието бе открито от европейския комисар по образование, култура, младеж и спорт Тибор Наврачич, които в посланията очерта политиката на Европа в сферата на спорта за 2017 година, което ще бъде и приоритет в проектите, които ще бъдат финансирани от Комисията.

Експертите, които представиха различни презентации обсъдиха с участниците политиките, дадоха съвети за подготовката и подаването на предложения, както и подчертаха финансовите аспекти на програмата. Участниците имаха възможност да се срещнат с настоящи и бъдещи партньори, както и да видят примери за успешно реализирани проекти.

В събитието взеха участие и представители на „Асоциация за развитие на българския спорт” – Йоанна Дочевска, председател на организацията и Ивайло Здравков, член на УС на АРБС, които проведоха редица срещи по текущи проекти и планираха бъдещи такива.

Програма Еразъм+ спорт има бюджет за 2017 година от 31,8 милиона евро и има за цел да повиши физическата активност в Европа, да наложи кампанията "Европейска седмица на спорта", да приложи принципите на добро управление в сферата на спорта, да развие двойната кариера на атлетите, да направи конкретни стъпки в борбата с допинга, да създаде възможности за устойчиви партньорства в сферата на спорта.