Новини

АРБС взе участие в обучение за ЕДС организации
08.12.2016 г.
В периода 6-8 декември 2016г. Център за развитие на човешките ресурси организира в София обучение за представители на акредитирани по ЕДС български организации.
Общата цел на обучението бе да повиши качеството на проектите по ЕДС /Европейска доброволческа служба/, като подпомогне участниците да развият компетенции при работата си с доброволци.

Обучението бе насочено преди всичко към служителите, директно участващи в работата с доброволците (например супервайзори), като малък брой участници-ментори също бяха допуснати до включване в обучението.

Конкретните цели на обучението:

  • да се представи ЕДС като обучителен процес и да се постигне по-добро разбиране на аспектите на качеството, свързани с обучителната страна на ЕДС;
  • да се подобри способността за работа в международни партньорства;
  • да се постигне по-задълбочено разбиране на ролите, отговорностите и предизвикателствата при работата по ЕДС;
  • да се подчертае обучителното измерение в рамките на ЕДС и да се представят инструменти за подкрепа в тази насока;
  • да се представи процесът по признаването на неформалното обучение в ЕДС дейности чрез прилагането на Youthpass;
  • да се предостави актуална информация за сектор "Младеж" на Програма "Еразъм+";
  • да се отбележи 20-тата годишнина от стартирането на Европейската доброволческа служба и да се представят постиженията и влиянието й до момента.

Профил на участниците:

Всяка от акредитираните по ЕВС организации бе представлявана от максимум един кандидат. Участниците бяха избрани въз основа на изложената при кандидатстването мотивация за участие, опит в работата по ЕДС и изразени очаквания от обучението и обучителни нужди. През 2016 година, "Асоциация за развитие на българския спорт" бе акредитирана за организация, изпълняваща проекти по Европейска доброволческа служба, като акредитацията, която бе получена е както за изпращаща, така и за посрещаща организация. В обучението взе участие Ивайло Здравков, член на УС на АРБС, който заедно с представители на общо тридесет и една акредитирани организации за България имаха възможност да дебатират и обменят опит по темите за доброволческата дейност на Европейско ниво, както и за изпълнението на програмата в България.

Европейска доброволческа служба

Европейска доброволческа служба (ЕДС) е дейност от програма Еразмус+ (2014-2020). Проектите на Европейската доброволческа служба представляват партньорства между две или повече иницииращи организации. Тези организации отговарят за наемането на доброволци за своите проекти, които да прекарат в чужбина между 2 седмици и 12 месеца и да бъдат на възраст между 17 и 30 години. Доброволците участват в Европейската доброволческа служба посредством изпращаща организация от страната, в която живеят, и приемаща организация, която организира техния престой по време на участието им в съответния проект. Като доброволец вие можете да извършвате дейност в множество области – култура, младеж, спорт, занимания с деца, културно наследство, изкуство, гриза за животните, околна среда или сътрудничество за развитие. В края на периода ви на доброволчество ще получите сертификат, удостоверяващ вашето участие и описващ проекта – т. нар. Youthpass.

Доброволческата дейност е един от основните приоритети на комисар Тибор Наврачич, който заяви при честването на 20тата годишнина от програмата, че целта му е поне 20 хиляди младежи да получат възможност за доброволчество до 2020 година. Отново по негова инициатива от 7 декември 2016 е реалност и Европейски солидарен корпус, който да спомага с доброволчески ресурси по време на кризисни ситуации.