Новини

АРБС с грант за мобилна апликация
20.12.2016 г.
Приключи четвъртата обучителна програма на фондация “Новите лидери”, предназначена за пациентски лидери, ключови експерти от нестопанския пациентски сектор, както и за младежки неправителствени организации, които развиват проекти в сферата на здравеопазването. По време на програмата курсистите преминават електронно обучение, базирано в e-платформата на фондация “Новите лидери” и във виртуалната класна стая в Кабината.ком, предоставена безвъзмездно за подготовката на представителите на гражданския сектор.
В четвъртата програма се включиха 25 представители на неправителствени организации, които защитават правата на пациентите в различни групи: диабетици, онкологичноболни, тромбофлебици, както и правозащитници за естественото раждане. Включиха се и представители на Асоциацията за развитие на българския спорт, както и председателя на Националната пациентска организация – клон Младежки. От тях 14 успешно завършиха програмата и получиха удостоверенията си за преминато обучение, както и сертификат за преминат курс по презентационни умения. И в рамките на тази година курсистите трябваше да се дипломират с разписан проект за набиране на средства, който да осигури средства за решаването на важен проблем за пациентската общност.

Фондация “Новите лидери” ще финансира три проектни предложения на курсисти за набиране на средства. Крайната цел е те да реализират инициативи за набиране на средства, които да съберат минимум 2000 лева.

С 500 лева ще бъде финансирана кампания за набиране на средства за създаването на мобилно приложение “Спорт близо до теб”, която оптимизира достъпа между гражданите и спортните клубове, като дава информация за вид спорт, град, място и време за провеждане различни физически активности. По този начин много по-лесно може да бъде намерена възможността за спорт. “Ако имаме възможност да изработим иновативно мобилно приложение, то обхватът и ефектът на платформата ще бъде много по-голям и ще повишим броя на физически активните в ежедневието си българи.”, коментира Константин Занков от Асоциацията за развитие на българския спорт.

С още 500 лева ще бъде финансирана инициативата на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония за набиране на средства за информационна кампания и закупуване на оборудване за пациентки с пулмоналната хипертония. Инициативата „Жените и пулмоналната хипертония“ ще набере средства за създаването на „ПАХ – наръчник за жени“, еднодневен семинар за 40 жени, който да включва лекции и отворени дискусии с участитето на специалисти в областта на пулмоналната хипертония и женското здраве – гинеколози, психолози, кардиолози, ревматолози и пулмолози.

500 лева ще бъдат инвестирани за инициатива за набиране на средства на сдружение “Родилница”, която ще финансира с дарения издаването на “Наръчник за физиологично раждане”, в който по популярен начин са представени съвременни добри медицински практики и са посочени научните източници, с които ще се улесни комуникацията между медицинските специалисти и бъдещите майки. Инициативата има за цел да повиши доверието в отношението бременна жена – акушерка – АГ-специалист.

Проектите трябва да започнат реализацията си през февруари 2017 г. и да бъдат отчетени до май същата година.Източник: http://newleaders-bg.info/14+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0+%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/1/YNencxe-IBafYNi3cVKbMZeXc9K3YBOLchaDcFenctebYBa7cRaLcBKTIZKT#.WFlUk7ntCM9