Новини

Прилагане принципите на доброто управление в спорта в Европа
07.11.2016 г.
На 15 септември 2016, в Брюксел, Белгия се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, която се провежда в периода 10 – 17 септември 2016 в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта.
Част от сесиите бяха под формата на дебати и презентации на взимащите решения в сферата на спорта, като акцентите бяха върху скандалите, с които бе наситена 2016. Основен акцент на знаковото събитие бе доброто управление в спорта и бяха разгледани интересни гледни точки по тях. Ключовите акценти, които се отличиха бяха:

„Спортът е училище за демокрация“ – Пол Шмит – член на Международния олимпийски комитет и бивш президент на Унгария;
„Нашият спорт трябва да възпитава и да носи ценности“ – Жан Грасия – вице президент на Европейската атлетическа асоциация и Генерален секретар на Международната федерация по лека атлетика;
„Основните цели на Европейската комисия са диалог със страните – членки, активни експертни групи, създаване на обществено внимание, сътрудничество с всички международни структури в спорта, финансиране на проекти за добро управление на спорта“ – Ив льо Льостек – Директор на Главна дирекция „Спорт“ в Европейската комисия;
„Прозрачност, интегритет, отчетност и добро управление, това е което искаме да виждаме в спорта и в спортните организации“ – Тибор Наврачич – Комисар с ресор Образование, култура, младеж и спорт;

Не бяха подминати и трудните ситуации, на които бяхме свидетели през последните месеци като корупционните скандали, допинг скандалите и недопускането на руските атлети на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, самата организация на Олимпиадата. Бяха повдигнати въпросите колко доверие остана в спорта и как можем да го възстановим, като се измъкнем от настоящата криза в спорта, която оказва въздействие на всички нива.

В дискусията взеха участие и членове на Европейския парламент, световни спортни журналисти, спортни анализатори от различни частни и академични институции. В конференцията взе участие и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, българската организация, която участваше във форума.

В резултат от проведеното събитие, на 25/10/2016, Европейската комисия публикува обет за спазване и прилагане на принципите на добро управление в сферата на спорта. Пълен текст на този обет, подписан от разнородни организации в сферата на спорта за високи постижения и спорта за всички, работещи на Европейско ниво можете да откриете на следния линк: https://www.dropbox.com/s/nm0eappf5rp3lvi/A%20pledge%20to%20implement%20Good%20Governance%20in%20European%20Sport.pdf?dl=0