Новини

Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово
01.06.2016 г.
МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните) и СОУ "Димитър Маджаров", гр. Маджарово организираха празник за децата с рисунка на асфалт и спортни забавления. "Асоциация за развитие на българския спорт" подкрепи празника на децата и предостави книжки, стикерчета "Аз спортувам" и диплянки, които организаторите раздадоха заедно с грамотите на участниците.Снимки от днешния празничен ден можете да откриете тук: http://www.bulsport.bg/i.php/gallery_view.html?idid=11011