Международна среща по проект YSDA се проведе в София
28.08.2017 г.
В периода 24-28 август, в София се проведе международна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, като в нея взеха участие четиримата млади посланици от България, които ще имат възможност да обменят опит и знания с връстниците си от Италия, Унгария, Уелс и Словения. Проект “Млади посланици на спортното развитие” (YSDA) има за цел да обучи младежки лидери в областта на спорта, които ще организират поредица от различни събития и инициативи в седем европейски държави. Основната цел на проекта е да мотивират все повече млади хора да бъдат физически активни. Партньор на проекта от България е “Асоциация за развитие на българския спорт”.

По време на международната среща, младежите обмениха добри практики помежду си и планираха дейностите, които ще изпълняват през 2018 – 10 седмична програма, която да направи връстниците им активни. При посещението си в София, участниците проведоха активности за обмяна на опит, планиране на бъдещи активности, бяха запознати с обучителната методология „Обучение чрез спорт“, която да ползват по време на дейностите, които ще реализират през 2018, посетиха Витоша и разгледаха забележителностите на София.

Проект „Млади посланици на спортното развитие е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия. Ще се реализира в рамките на 2 години и ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус е поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България.

Проект Млади посланици на спортното развитие (YSDA) има за цел да обърне внимание на млади хора в седемте партньорски държави чрез инициирани от младежите събития, основани на доброволчески дейности. Ще бъдат реализирани микро проекти във всяка държава, които ще бъдат обединени от следните общи теми – включване, управление на проекти, удовлетворение на участниците и създаване на нови възможности за участниците. Проектите ще бъдат реализирани от 4-ма младежи във всяка държава, които ще бъдат млади посланици на спортното развитие и ще реализират проектите, насочени към младежи на тяхната възраст, които имат по-голяма необходимост от социализация в обществото ни.

Пълна информация за проекта:
http://www.bulsport.bg/i.php/projects_all/ysda_erasmus/index.html
Представяне на младите посланици на спортното развитие:
http://www.bulsport.bg/i.php/ysda_erasmus/view.html?nid=13484