Спортни дейности за Великден в ДПЛУИ, гр. Баня
05.04.2018 г.
На 05/04/2018, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово. Спортната сесия, която се проведе в дома е финална тренировка за участието на представители на институцията в международно спортно събитие, което ще се проведе в Берлин, Германия, в периода 19-22 април 2018. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ и Конфедерация „Защита на здравето“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.

АРБС работи вече втора година с посочената институция, като през 2017 бяха проведени спортни дейности и беше заснет промоционален видео клип „В спорта всички сме равни!“, който носи посланието, че:

Спортът има силата да подобри социалното включване.
Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни!
В спорта всички сме равни!

Видео кампанията има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Можете да го гледате и споделите на следния линк, като ще се радваме на подкрепата на максимално много хора, за да покажем силата на спорта:


„Възможността да комуникираме с девойките е уникална, защото виждаме как чрез спортни дейности те получават позитивна емоция, която е от изключително значение за тяхното ежедневие. На спортния терен всички сме равни и това е уникален инструмент, който трябва да ползваме все по-често за намаляване на социалните неравновесия в обществото ни. Предстои пет представители на институцията и един социален работник да заминат за Берлин, Германия, където ще могат да се насладят на магията на спорта заедно с представители от Италия и Германия. Групата ще бъде придружена и от спортни треньори и специалисти по адаптирана физическа активност, които ще се грижат за пълноценното им включване в международна среда. Вярваме, че това ще бъде уникално преживяване за тях и се надяваме Европейската комисия, която финансира реализацията на тези дейности да продължи да подпомага подобни инициативи и в новата бюджетна рамка след 2020 година, защото включването в обществото е сложен процес и са необходими комплексни усилия то да се случи на практика. Благодарни сме на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово, в чието лице намерихме отдаден и сърдечен партньор, който фокусирано работи за осигуряване на пълноценен живот на резидентите си“ сподели Йоанна Дочевска, председател на АРБС.

„Сътрудничеството, което изградихме с Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово през последните години дава прекрасни резултати и е един от добрите примери, които виждаме в сферата на институционалната грижа в България. Специалността „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“ се радва на все по-голяма популярност в двете й форми на обучение – бакалавърска и магистърска степен и в тази сфера се доближаваме до стандартите, които се прилагат в най-развитите държави. Студентите, които подготвяме имат много добра основа за реализация след като преминат през теоретичните модули и практическото обучение, а след това приложат наученото на практика с реалните групи, с които ще работят след приключване на своето образование и ще се радваме тези методи да бъдат все по-разпознаваеми и все повече институции да привличат спортни специалисти, които да работят целенасочено за интеграция чрез спорт“ допълни гл. ас. Стефка Джобова – преподавател по специалността и световно признат експерт в сферата на интеграцията чрез спорт.

Проект SpeeCh – Спортна психична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години.

Основните му дейности са:
• Създаването на 3 интегрирани спортни асоциации в Италия, Германия и България. Членове на асоциациите: пациенти с психични заболявания и младежи. Цел на асоциациите: да подпомагат социалното включване на пациенти с психични заболявани в обществото чрез спортни активности.
• Публикация на наръчник "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Партниращите организации ще бъдат част от Европейската мрежа за интегриран футбол, която бе създадена по предходен проект, финансиран от програма Еразъм+. Откривайки и свързвайки отговорните за политиките в тази сфера, споделяйки добрите национални практики за методологии и техники за менажиране на спортни дейности в подкрепа на социалната интеграция на пациенти с психиатрични заболявания ще бъдат част от резултатите по проекта. Ще бъдат реализирани и няколко международни срещи, които да подготвят обществена кампания за активното включване на посочената целева група в социалния живот.
Във всяка от партньорските държави ще бъде проведена кампания за представяне на проекта и бъдещото създаване на спортни асоциации, чиито членове ще бъдат пациенти от психичните общности и младежи от местните общества. Ще бъде организирано и спортно събитие за 8 представители на целевата група, които ще вземат участие в международен спортен турнир в Берлин, Германия. Като продукт на проекта ще бъде издадена "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания".

Проектът е съ-финансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България и Германия, като партньор от България е „Асоциация за развитие на българския спорт“.