Кандидатствай за обучителен курс Bullying Inside, Conflict Aside
05.02.2018 г.
Локация и период: Морфасо, Италия, 16 – 23 юни 2018г.
Участници: 2 участника от всяка организация.
Участващи държави: Испания, Гърция, България, Белгия, Чехия, Хърватия, Румъния, Литва и Естония.
Основна Цел: Тормозът в училище е много сериозна тема, защото оказва влияние върху развитието на всяка личност.


Вярваме, че изучаването, анализирането, съобщаването и други инициативи могат да допринесат за детското здраве и създаването на здравословна общност като цяло.
Солидарността и колегиалността са отхвърлени ценности на съжителство, защото не са били изпитвани в училищния живот. Главни стратегии за превенция могат да бъдат използването на диалога като инструмент за комуникация, изразяване на емоции и разрешаване на спорове, като насърчава уважението в училищната общност заедно с ученици и учители. Когато това се случи е нужна комуникацията между извършителите жертвите на тормоз. Нужно е родителите на жертвите и тези на извършителите да бъдат въвлечени, за да се промени това поведение.
Настаняване: 115 километра от Милано, в прекрасна панорама на хълмовете на Вал д‘Арда и Морфасо.

Дейности и методи: Тренировъчният курс ще бъде разделен на дни със специална тема. Дните ще бъдат провеждани чрез неформални методи, емоционално обучение, лична и групова оценка, творчески дейности и правене на видео.
Практическа информация: Пристигане: 15 юни; Заминаване: 24 юни; Пътни разходи: Храната, настаняването, посещенията и материалите ще бъдат напълно покрити по време на проекта. Цената на пътуването ще бъде ограничена максимум до 275 евро.
Организация домакин: Sciara Progetti.

Пътни разходи: Възстановяването на пътни разходи ще бъде след приключване на мобилността и предоставяне от страна на участниците на всички необходими документи.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Срок за кандидатстване: 28/02/2018
• Апликационна форма: https://goo.gl/forms/touTvvE9Sx332Mk63
• Пълен инфо пакет: https://www.dropbox.com/s/93n2fnxtpi35ovk/INFO%20PACK%20-%20Bullying%20Inside%2C%20%20Conflict%20Aside1.pdf?dl=0

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, ключова дейност КА1