АРБС взе участие в кръгла маса Добри практики за масов спорт и здраве
16.09.2015 г.
Ивайло Здравков – член на управителния съвет на „Асоциация за развитие на българския спорт” взе участие в кръгла маса на тема „Добри практики за масов спорт и здраве“, която се проведе на 15 септември 2015 в Национална спортна академия „Васил Левски“. Кръглата маса в НСА бе част от инициативата Европейска седмица на спорта #BeActive, която в България се провежда от 14 до 20 септември.

С оглед на тревожността, която предизвикват данните за физическата активност на населението на Европа, Европейската комисия започва да прилага стратегия, която има за цел до 2025 г. физическото обездвижване в Европейския регион да намалее с 10% в сравнение с нивото, регистрирано през 2010 г.

Международна експертна група на Европейската комисия е развила план за действие за 2014-2017 г., препоръките, от който се обособяват в четири основни секции. Първата адресира промоцията на физическото образование в образователна среда от ранна детска възраст. Втората е насочена към взаимодействието между училищния и спортния сектори, а третата и четвъртата секции се занимават съответно с важността на взаимодействията между училищата и местните власти, и училищата и частния сектор.

В кръглата маса взеха участие Красен Кралев – министър на младежта и спорта, д-р Ваньо Шарков – заместник – министър на здравеопазването, проф. Пенчо Гешев - ректор на Национална спортна академия „Васил Левски”, експерти от Министерство на образованието и науката, представители на Национално представителство на студентските съвети и на неправителствени организации в сферата на спорта и физическата активност, спортни специалисти, преподаватели и студенти в НСА и др.

Европейската седмица на спорта #BeActive има за цел да популяризира спорта и физическата активност в цяла Европа. В нея могат да се включат всички желаещи, независимо от възраст, опит и спортно ниво.