28.07.2015
Асоциация за развитие на българския спорт работи в периода 2013 - 2015 по проект „Core“ по секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“. Партньорски организации по проекта са: Associa...
27.06.2015
Основна тематика на събитието: Изграждане на самочувствие чрез изграждане на мостове между...
27.06.2015
Основна тематика на събитието: Изграждане на самочувствие чрез изграждане на мостове между...
26.06.2015
В периода 20-25 Юни 2015г. в Литва се проведе последната специализирана международна среща...
02.03.2015
В периода 28.02.2015 - 04.03.2015, "Асоциация за развитие на българския спорт" е домакин н...
25.11.2014
В края на месец Ноември, “Асоциация за развитие на българския спорт” организира кратка театрална постановка в контекста на патриархалното мислене. Събитието се проведе в столично заведение в район "Студент...
24.10.2014
Представители на Асоциация за развитие на българския спорт взеха участие в петата работна среща по проекта „CORE“ в рамката на програма Грюндвиг, част от инициативата „Учене през целия живот“, финансирана...
28.09.2014
На 28 Септември, Асоциация за развитие на българския спорт проведе дебат със студенти за н...
11.08.2014
В периода 02.08 - 06.08.2014г. в Латвия се състоя четвъртата среща по проект „CORE”, финан...
16.06.2014
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие в третата ...
30.04.2014
Проучване, целящо идентифицирането и преодоляването на бариерите по пътя към равенството м...
29.03.2014
В събота, 29 март 2014г, в Клуб "Карамел" се проведе дейност по проект "CORE" - "Работилница за приказки - семейна мъдрост".
28.02.2014
Екип от специалисти към Асоциацията за развитие на българския спорт взе участие във втората работна среща по проекта „CORE“ в рамката на програма Грюндвиг, част от инициативата „Учене през целия живот“, фи...
18.01.2014
АРБС ще проведе тренинг семинар за жени в риск на 18 януари 2014 година. Семинара се прове...
18.01.2014
Асоциация за развитие на българския спорт проведе тренинг курс за жени в риск „Разпознаван...
16.12.2013
Проектът, заедно с останалите текущи и предстоящи проекти на АРБС бе представен на традици...
09.10.2013
Между 5.10 и 9.10.2013 се проведе първата среща в Curte De Arges, Румъния по проект„CORE“,...
15.09.2013
Асоциация за развитие на българския спорт е одобрена с проект „Core“ по секторна програма Грюндвиг, дейност „Партньорства за познание“.