Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 1
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 2
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 3
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 4
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 5
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 6
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 7
Ден на спорта 17 май и Ден на детето в Маджарово - 8