Град: София
Име: Дамян
Фамилия: Диков
Езици:
Български език , Английски език

Възможност за доброволчество:
По време на спортни мероприятия и кампании

Време за доброволческа дейност: по всяко време

Предишен опит в доброволчески дейности: да