Активен международен уикенд в Панчарево по проект YASV
22.10.2017 г.
На 22.09.2017 в Панчарево се проведе спорен пикник, в който взеха участие младежи от България и Южна Корея, споделяйки времето си с позитивни емоции. Събитието беше организирано от Йорданка Христова – един от младите посланици на спортното развитие, като участниците споделиха вкусна храна, която бяха донесли и след това се включиха в забавни и образователни спортни активности. Бяха разделени на 2 отбора и се състезаваха помежду си, а накрая имаше награди за победителите.

Проект Млади посланици на спортното доброволчество е съвместно партньорство между четири държави и има за цел да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаване на важността на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. Проектът предвижда 3 транснационални срещи с цел да представи постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. По време на международното обучение, екип от квалифицирани обучители ще спомогне за подготовката на посланиците в организацията и промотирането на спортни събития, мотивацията към спорт и доброволческа дейност на връстниците им и ще структурира подготовката на събития, които ще бъдат реализирани по време на Европейската седмица на спорта – септември 2017.

Основните фази на проекта са посветени на местни дейности, свързани с популяризирането на спортната култура и повишаване на осведомеността относно значението на физическата активност, както и насърчаване на доброволчеството, неговите ценности и неговите ползи за обществото. В допълнение, като краен продукт на проекта ще бъде създадена онлайн платформа, която ще събере всички резултати и най-добри практики, за да следват същия път към популяризирането на спортната култура и доброволчеството в спорта като начини за насърчаване на равни възможности и борба със социалното изключване.

Проектът е съфинансиран от Програма "Еразъм+" на Европейската комисия - Малки съвместни партньорства и ще се реализира в рамките на 24 месеца. Партньори: Италия, България, Полша и Дания.