АРБС ще координира младежки обмен You And the Mount /YATM/
26.05.2020 г.
Развитието на туризма и планинските спортове става все по-популярно. Името „You and the Mounth / YATM /“ („Ти и Планината“) беше избрано, защото искаме да покажем съществуващата връзката между хората и планината. С проекта насърчаваме младите хора да продължат да търсят устойчив туризъм и спорт, но въпреки това трябва да разберат, че неразумното поведение в планината понякога води до сериозни последици. Събирайки млади хора, ние се стремим да ги научим на основни умения, които са от съществено значение за практикуването на туризъм и спорт в планината. Те ще усъвършенстват уменията, които ще бъдат полезни не само в планината, но и в ежедневието им. Чрез всички дейности, които сме планирали, те ще бъдат изведени от зона на комфорт, ще трябва да решават случаи, с които е възможно да се сблъскат в планината, но тези умения биха могли да използват и в живота си за напред.

Основните цели, които преследваме с изпълнението на този проект са:
 • Придобиване на умения в екстремни и непредвидими ситуации в планината;
 • Предотвратяване на рисковете от практикуване на спорт и туризъм в планината;
 • Умения за оказване на първа помощ във вече създадени ситуации;
 • Избор на подходящо оборудване и маршрут при предвидими планински ситуации;
 • Създаване на уебсайт / блог / уеб платформа от участващите младежи в проекта, където те могат да споделят добри практики, съвети помежду си, могат да добавят своите приятели и да останат в контакт след проекта. Въз основа на натрупаните знания от предишните дни, младежите ще започнат да създават уебсайт / блог / платформа за бъдеща комуникация между участниците и техните приятели на местно и международно ниво.
 • Разбиране на приоритетите на ЕС в политиките за младите хора, тяхното лично и професионално развитие;
 • Разбиране на политиките на ЕС относно физическата активност и начина, по който спортът допринася за тяхното здраве и благополучие;
 • Разбиране на политиките на ЕС за устойчиво развитие и политиките в страните от ЕС;

Изпълнявайки дейностите по проекта, младите хора ще трябва да мислят рационално, да се справят с различни ситуации и да развиват своето логическо мислене. Всички участници са обединени около необходимостта от подобряване на планинската култура и чисто човешките качества на младежите.
Партньорските организации ще подберат младите хора, които са публично ангажирани и искат да споделят своя опит с техните общества.

По време на проект YATM младите хора ще имат възможността да разберат:
 • Необходимост от емоционално, но рационално мислене, вземане на решения при избора на дейности в планината;
 • Колко важно е чисто човешкото отношение и как те трябва да реагират, когато видят човек, който е в неблагоприятна ситуация и проблеми;
Профилът на участниците ще бъде следният:
 • Младежи, които практикуват изброените по-горе дейности с опит и интерес по темата;
 • Млади хора, които наистина искат да подобрят качеството на изпълнение на планински, екстремни спортове и дейности, и да помогнат на своите връстници да избегнат фатални инциденти. Избраните участници по проекта ще работят за проследяване и разпространение на натрупаните знания сред младите хора на местно и международно ниво;
 • Възрастта на участниците трябва да е 18+ с добро работно ниво на английски език;

Продължителност:
8 пълни работни дни;

Период:
През 2021 година (точни дати ще бъдат обявени на по-късен етап)

Местоположение:
Мястото, което сме избрали, ще бъде високопланинска база край София. Страните, които ще участват в проекта са: България, Кипър, Румъния, Словения, Словакия, Полша и Босна и Херцеговина - общо 45 участници: по 6 участника от всяка страна партньор (5 младежа (18-30 години) и един тийм лидер (18+: без възрастово ограничение) от всяка държава + 2 обучаващи от България и 1 фасилитатор от Босна и Херцеговина).

Проектът ще следва неформалния метод на обучение и ще бъде комбиниран с екипна работа, упражнения и дискусии. „You and the Mounth“ /YATM /(“Ти и Планината”) е съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз.

На 26 май 2020 се проведе финансов семинар, организиран от Националната агенция "Еразъм+" в България, в който взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска - членове на УС на Асоциация за развитие на българския спорт - координитор на проекта.