АРБС е партньор в проект Традиционни игри
06.11.2018 г.
Целта на този проект е да представи традиционните европейски спортове и игри. Изключително важно е децата и младите хора да се насърчат да се забавляват с традиционни игри, които стават все по-широкоразпространени за тази цел.

Днес възможностите за спорт на младите хора са относително малки в сравнение с миналото. Заедно с развиващата се технология, младите хора предпочитат виртуалните игри все повече и повече. Това в течение на времето води до по-малко физически упражнения и следователно - до затлъстяване. Разпознаването на традиционните игри в страните партньори и използването им за насърчаване на младото население към спорта е най-важната цел на този проект. Това също ще бъде алтернативен метод на обучение и социално пространство за младите хора.
Европейският съюз включи спорта в дневния ред през 1973 г. след случая Walrave / Koch срещу UCI. Работата продължи много години след този ден, а през 1997 г. беше създадена спортна структура в рамките на Европейската комисия. Този процес придоби цялостна позиция с "Бялата книга за спорта", публикувана от Европейската комисия през 2007 г. В документа, Европейската комисия посочва заплахите и опасностите като търговски натиск, злоупотреба с млади играчи, допинг, расизъм, насилие, корупция и пране на пари в европейското общество. С Лисабонския договор от 2009 г. спортът се превърна в една от юрисдикциите на ЕС. Като се има предвид този процес, проектът има много аспекти съответстващи с европейските спортни политики. С традиционните игри младите хора ще спортуват защото те самите го желаят. Това ще им попречи да бъдат експлоатирани за успех и няма да заплащат търговска стойност за физическата активност. Целта на проекта е да създаде развлекателни упражнения с игри, принадлежащи към различни култури. Това позволява на младото население да демонстрира социална съпротива срещу опасности като допинг, насилие и расизъм. Запознаването с нови култури унищожават предразсъдъците и позволяват на младите хора да бъдат по-толерантни. Проектът ще има съдържание, което кореспондира на целта на Европейската комисия за спорт за всички и за всички възрасти.
В резултат на споделянето на традиционните игри с този проект, всяка държава ще има повече възможности в този смисъл. Това ще създаде алтернативен обхват на движение, който хората от всички възрасти могат да осъществят според съдържанието на игрите.
  • Фазата на планиране включва:
Подбор на традиционни игри, събиране на данни, производство на материали, обучение на учители по физическо възпитание и треньори, които ще работят по проекта.
  • Фаза на анализ:
Всеки партньор ще изследва и анализира използването на традиционните игри в страната (днес и преди 50 години). Този процес ще включва изследвания на учебни програми, общински услуги и специални празненства, както и интервюта със стари хора, като се посещават селата във всяка държава. В допълнение, проучванията, които ще бъдат направени в училищата, ще измерват осъзнаването на младите хора за развитието на традиционните игри. Процесът на анализ е много важен за качеството на изпълнението на проекта. Дейностите по проекта ще бъдат разработени съобразно нуждите на страните партньори и местните обстоятелства.

  • Основни дейности по проекта:

Транснационална среща по проекта, организирана заедно с уъркшоп (Среща за обмен на добри практики), ще се проведе в Хърватска през май 2019г.
Транснационална среща по проекта, организирана заедно с уъркшоп (Среща за обмен на добри практики), ще се проведе в България през май 2019г.
Транснационална среща по проекта, организирана заедно с уъркшоп (Среща за обмен на добри практики), ще се проведе в Румъния през септември 2019г.
Транснационална среща по проекта, организирана от заедно с уъркшоп (Среща за обмен на добри практики), ще се проведе в Турция през ноември 2019г.

Проектът е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския Съюз.