Историята на проект StartNow
30.11.2018 г.
"Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите хора"

"Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите хора" е проект в рамките на програма ЕРАЗЪМ + Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Основната цел на проекта е да насърчи здравословния начин на живот сред младите хора. Проектът се реализира в периода 2017 - 2018 г. в три европейски страни: Кипър, България и Полша.


Проектът има за цел да приложи новаторски методи, в различни младежки организации за неформално обучение за осведоменост за здравето. Резултатът от този метод ще бъде промяната в нагласите на младите хора да бъдат по-здрави и да разширят своето съзнание за насърчаване на здравето.

Подкрепа:
 • Почетен патронаж на кмета на Ополе;
 • Официална подкрепа от кипърския комисар за доброволческа дейност и неправителствени организации.

Нашият екип:
 • Организация за Насърчаване и Превенция на Здравето (HOPP), е асоциация, ориентирана към младите хора. Организацията работи в цяла Полша, но седалището е в Ополе. HOPP е създадена през ноември 2012 г. за насърчаване и превенция на здравето. Основната цел е да бъдат положени усилия в областта на здравното образование и разширяване на осведомеността относно обществените здравни теми. Асоциацията дава възможност за изграждане на нови връзки и взаимоотношения между хора от цяла Европа.
 • Организацията за Социална Политика и Действие е организация с нестопанска цел (рег.но.4146), създадена в Кипър през август 2014 г. Основната цел на организацията е да работи за повишаване на качеството на живот на гражданите, насочена най-вече към уязвимите групи, обхващаща всички области, свързани със социалната политика. Организацията активно подкрепя и популяризира петте принципа за качество на живот, а именно - Човешко благосъстояние, Здраве, Финансова независимост, Семейно положение, Социализация и Социална защита.
 • Асоциация за развитие на българския спорт е създадена през 2010 г. и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България! Екипът на АРБС е млад, креативен и изпълнен с новаторски дух, който работи по начинанието за развитие на българския спорт и повишаване на спортната култура в България с желание и мотивация. Членството в АРБС е доброволно, като в асоциацията могат да участват както физически, така и юридически лица, които имат желание да подпомагат спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа.

Международни срещи:
 • 1ва, Ополе, Полша,
 • 2ра, София, България,
 • 3та, Ларнака, Кипър,
 • 4та, София, България.

Прилагане на модулите:
 • Обучителен курс в Глухолази, Полша.

Прилагане на модулите на местно ниво и проведени информационни дни:
 • Ополе, Полша,
 • Никосия, Кипър,
 • София, България.

Резултати по проекта:
 • Модули: https://startnow-learning.eu
 • Центрове за неформално обучение: https://startnow-erasmus.eu/
 • Платформа за електронно обучение: https://www.facebook.com/groups/startnowcourse/learning_content/
 • Публикация: https://startnow-erasmus.eu/publication/
 • История на проекта: https://spark.adobe.com/page/yu87iZ2BPB0gy/

Според издание от 2017 година на световна здравна класация (Global Health Index) българите са на 68-о място по здраве в света. Макар и извън първите 50 места, България се е придвижила с пет позиции напред. В класацията за 2016 г. например тя е била 73-а, като въпреки това леко подобрение, все още са крайно необходими спешни мерки за подобряване на здравословния статус на българите.

“Start now!: Старатегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите хора” е проект в рамките на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 на Европейската комисия.