ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SPORTolerance

#SPORTOLERANCE АДАПТИРАН ЛЕТЕН ЛАГЕР 2021
24.06.2021 г.
В периода 14/06 – 22/06/2021 г. във ВУСБ Несебър, при пълно спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе адаптиран лагер за водни спортове, на който присъстваха младежи с интелектуални затруднения, а дейностите ръководеха преподаватели от четирите сектора на Катедра „Водни спортове“ в НСА „Васил Левски“.

Дейностите по време на спортния лагер бяха свързани с популяризирането на дейностите на НСА в областта на адаптираните водни спортове за хора с различни видове увреждания и специални нужди. Основните спортове, в които участниците с включиха бяха ветроходство, каяк и плуване. Освен това, всички участници се радваха на духа на #SPORTolerance – инициатива на Асоциация за развитие на българския спорт, подкрепена от програма Еразъм+ на Европейския Съюз, чиято цел е да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът ще използва и ще доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност.

Проект #SPORTolerance е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз (спортна част) и е съвместно партньорство, координирано от Асоциация за развитие на българския спорт и реализирано заедно с The Charity Game (TCG asbl) (Белгия), Bosnian Representative Association for Valuable Opportunities (BRAVO) (Босна и Херцеговина), Школа по лека атлетика Дарко Тийм (България) и Social Policy and Action Organization (Кипър).