ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SPORTolerance

Кандидатствай за #SPORTolerance обучение за треньори
18.08.2020 г.
Проект #SPORTolerance цели да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът ще използва и ще доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност.

Обучителен курс в Кипър

  • Период: 23 – 26 Октомври 2020 (включително дати за пътуване)

#SPORTolerance профил на кандидатите:

  • Треньори по вид спорт, работещи с младежи от уязвими групи от Белгия, Босна и Херцеговина, България и Кипър (2 треньори по вид спорт от всяка държава);
  • Мотивирани да научат нови методи за промотиране на толерантност и солидарност чрез спорт;
  • Способни да комуникират на английски език.

Кандидатстване:

  • Апликационна форма: https://forms.gle/DZ8X2REwgQUS2TuVA
  • Срок за кандидатстване: 10/09/2020
  • Обявяване на резултатите: 20/09/2020

Условия на мобилността:

  • Разходите, свързани с обучението като транспорт, настаняване (двойни стаи), изхранване и работни материали са за сметка на проекта;
  • Лични разходи на участниците не се покриват
  • По време на мобилността ще се спазват стриктно разпоредбите на посрещащата държава относно КОВИД-19.